Program "Prosument": wnioski o dofinansowanie na 110 mln zł

Program "Prosument": wnioski o dofinansowanie na 110 mln zł
Gramwzielone.pl (C)

Na razie po dofinansowanie w ramach programu „Prosument” mogą ubiegać się tylko gminy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Wnioski o dofinansowanie z „Prosumenta” złożyło do tej pory 8 gmin, a bliskie podpisania umów w tej sprawie są 4 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. 

Jak informuje „Rzeczpospospolita”, do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie z „Prosumenta” od gmin. W tym wypadku łączna wartość wniosków wynosi 46,7 mln zł, natomiast wartość wniosków złożonych przez cztery WFOŚiGW wynosi 63 mln zł. 

O udział w programie „Prosument” ubiegają się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska z Wrocławia, Krakowa, Szczecina i Gdańska. Wszystkie wymienione Fundusze mają podpisać umowy na udział w „Prosumencie” jeszcze w tym miesiącu. 

REKLAMA
REKLAMA

„RZ” dodaje, że z uruchomieniem dofinansowania bezpośrednio dla gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły skorzystać ze środków z „Prosumenta” bez pośrednictwa gmin czy WFOŚiGW, trzeba poczekać na przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, która jest obecnie procedowana w Sejmie. „RZ” dodaje, że pewne jest uruchomienie finansowania za pośrednictwem wielu banków. 

Czytaj więcej o zasadach dofinansowania montażu mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” na Gramwzielone.pl w zakładce: Program „Prosument”. Bieżące informacje.

gramwzielone.pl / za „Rzeczpospolita”