W. Pawlak: zamienić miejsca pracy w górnictwie na miejsca pracy w OZE

W. Pawlak: zamienić miejsca pracy w górnictwie na miejsca pracy w OZE
foto: Polski Kongres Energii Odnawialnej

– Województwo pomorskie, ze względu na uwarunkowania geograficzne jest naturalnym liderem w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych – powiedział Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk do uczestników Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Gdańsku.

Po sukcesie 10 konferencji pierwszej edycji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, w której wzięło udział ponad 1500 uczestników, w tym około 100 ekspertów, ruszyła druga edycja jedynego w Polsce cyklu regionalnych wydarzeń o OZE. Zorganizowaliśmy 60 debat i paneli dyskusyjnych o wszystkich aspektach rozwoju energii odnawialnej w Polsce, z których rekomendacje pojawiły się w 400 publikacjach w mediach ogólnopolskich i branżowych. Lądowa i morska energetyka wiatrowa, polsko-niemieckie doświadczenia w rozwoju OZE i efektywności energetycznej oraz wpływ zielonej energii na gospodarkę to tematy konferencji inauguracyjnej II edycji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Gdańsku, której nowym partnerem strategicznym została Ambasada Federalnej Republiki Niemiec.

– Bardzo ważne jest całościowe, a nie tylko wycinkowe spojrzenie na energetykę. Jeżeli będziemy zamieniali miejsca bardzo ciężkiej pracy pod ziemią na interesujące miejsca pracy w energetyce odnawialnej, to będzie to dobra zamiana i dobry kierunek – przekonywał podczas Kongresu, Premier Waldemar Pawlak.

REKLAMA
REKLAMA

Energetyka morska ma potencjał, aby być motorem napędowym ośrodków przemysłowych północnej Polski, szczególnie w regionie pomorskim. Produkcja komponentów dla branży offshore w całej Europie przyczyni się do powstania wielu nowych miejsc pracy. – Rolą samorządu województwa jest inicjowanie i tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju nowoczesnych technologii, dlatego wspieraliśmy i nadal chcemy wspierać inwestycje wpływające na rozwój regionu pomorskiego – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. Według władz regionu, Pomorskie jest uzależnione od zewnętrznych dostaw energii elektrycznej i powinno inwestować w OZE oraz inteligentne systemy energetyczne „smart grids”. Dobrym przykładem jest gmina Kobylnica, która w zrównoważony sposób rozwija energię odnawialną z korzyścią dla społeczności lokalnej.

W konferencji wzięło udział 150 uczestników, w tym eksperci i politycy: premier Waldemar Pawlak poseł na Sejm RP  i prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, minister Mieczysław Kasprzak poseł na Sejm RP, Andrzej Bojanowski zastępca prezydent Gdańska, Krzysztof Trawicki wiceprezes Związku Gmin Pomorskich, Leszek Kuliński wójt gminy Kobylnica i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Sebastian Stępnicki główny specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz  Mariusz Witoński prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Polski Kongres Energii Odnawialnej jest jedynym w Polsce wydarzeniem poświęconym zielonej energii o charakterze regionalnym i cyklicznym. Kongres ma na celu promocję OZE oraz stworzenie platformy do dialogu i współpracy między samorządami a biznesem, przedstawienie najnowszych prognoz i informacji gospodarczych, a także regulacji prawnych dotyczących sektora energii odnawialnej. Patronem honorowym Kongresu jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, a także  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, poseł na Sejm i przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych Andrzej Czerwiński oraz Krajowa Rada Spółdzielcza.

Polski Kongres Energii Odnawialnej