Nowy skład Komisji Europejskiej. Co oznacza dla polityki energetyczno-klimatycznej UE?

Nowy skład Komisji Europejskiej. Co oznacza dla polityki energetyczno-klimatycznej UE?
Jean-Claude Juncker / foto: European People's Party, flickr cc

Wczoraj Jean-Claude Juncker przedstawił nowy skład Komisji Europejskiej. W porównaniu do KE kierowanej przez Jose Manuela Barroso, struktura nowej Komisji w kwestii energetyki została mocno przebudowana, a oceny zmian i ich wpływu na politykę energetyczno-klimatyczną UE są niejednoznaczne. 

W Komisji kierowanej przez Jose Manuela Barroso, której mandat kończy się w przyszłym miesiącu, funkcjonowało rozgraniczenie kluczowych dla OZE kwestii klimatu i energii. Pierwszym z tych obszarów zajmowała się komisarz Connie Hedegaard, prawdopodobnie najbardziej proklimatyczny z polityków wysokier rangi w Brukseli. Z kolei obszarem energetyki zajmował się bardziej konserwatywny Guenther Oettinger. 

Nowy szef Komisji Jean-Claude Juncker postanowił połączyć oba te obszary i włączyć je do kompetencji jednego komisarza ds. energetyki i polityki klimatycznej. To stanowisko obejmie Miguel Arias Cañete, były hiszpański minister ds. rolnictwa w rządzie Mariano Rajoya, działacz konserwatywnej Partii Ludowej. 

REKLAMA

Objęcie kluczowego stanowiska dla europejskiej branży OZE przez Miguela Cañete zostało odebrane sceptycznie przez przedstawicieli branży OZE. Hiszpan jest bowiem postrzegany przede wszystkim jako zwolennik wspierania konkurencyjności przemysłu i ograniczania kosztów energii, które generują m.in. inwestycje w OZE. Kwestie konkurencyjności przemysłu oraz wspierania OZE w toczonej na forum UE debacie są sobie z reguły przeciwstawiane.

Odzielenie obszarów ochrony klimatu i środowiska, a także połączenie spraw klimatu i energii jest krytykowane przez europejskie instytucje ekologiczne, których zdaniem taki podział zmniejszy znaczenie kwestii klimatycznych i osłabi Unię Europejską w negocjacjach ws. globalnego porozumienia klimatycznego.  

REKLAMA

Oprócz komisarza ds. energetyki i zmian klimatu kluczowe stanowisko dla tych obszarów będzie sprawować w Komisji Europejskiej nowa wiceprzewodnicząca KE ds. unii energetycznej. Stanowisko to obejmie była premier Słowenii Alenka Bratušek. Do kompetencji Słowenki będzie należeć m.in. koordynacja pracy komisarzy ds. energii i zmian klimatu, transportu, rynku wewnętrznego, przemysłu, polityki regionalnej oraz nauki i innowacji.

Do kluczowych zadań Bratušek będzie należeć też koordynacja prac nad przyjęciem nowych celów unijnej polityki klimatycznej do roku 2030, a także kierowanie pracami nad tworzeniem wspólnego rynku energii. 

Nową strukturę KE pozytywnie oceniło Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA), które wyraziło nadzieję, że połączenie kwestii klimatu i energii pozwoli na skuteczniejszą realizację unijnej strategii energetyczno-klimatycznej oraz będzie korzystne w kontekście tworzenia wspólnego rynku energii, w którym energetyka wiatrowa odegra – zdaniem EWEA – kluczową rolę. 

Podjęcie wysiłków w tym kierunku zapowiedział zresztą nowy szef KE. – Chcę zreformować unijną politykę klimatyczną w kierunku nowej unii energetycznej. Musimy połączyć nasze zasoby i infrastrukturę i zjednoczyć się w negocjacjach z krajami trzecimi. Musimy dywersyfikować nasze źródła energii i obniżyć dużą zależność energetyczną kilku krajów członkowskich – powiedział wczoraj Jean-Claude Juncker. 

Zaproponowany wczoraj skład Komisji Europejskiej musi jeszcze zaaprobować Parlament Europejski. Przesłuchania komisarzy mają się rozpocząć pod koniec września. W przyszłym miesiącu europosłowie w głosowaniu zdecydują, czy akceptują nowy skład Komisji. Prace nowej Komisji Europejskiej mają ruszyć z początkiem listopada.

gramwzielone.pl