Program "Prosument": dotacje z WFOŚiGW nie dla osób fizycznych

Program "Prosument": dotacje z WFOŚiGW nie dla osób fizycznych
foto: NFOŚiGW

Wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z 4 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska w sprawie uruchomienia przez nie finansowania prosumenckich mikroinstalacji OZE. Dofinansowanie z „Prosumenta” z WFOŚiGW będzie dostępne tylko dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wyjątkiem jest WFOŚiGW ze Szczecina, który otwiera się na finansowanie mikroinstalacji także dla osób fizycznych. 

Potwierdzają się informacje, które przedstawiliśmy w lipcu br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które zaangażują się w realizację programu „Prosument” mającego na celu finansowanie inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE, nie chcą finansować inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, a jedynie przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

NFOŚiGW podpisał wczoraj umowę dotyczącą „Prosumenta” z 4 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

REKLAMA

Wojewódzkie fundusze, które wczoraj podpisały umowę dotyczącą „Prosumenta” z NFOŚiGW, otrzymają na ten cel łącznie 63 mln zł, z czego dolnośląski WFOŚ dostanie 25 mln zł, zachodniopomorski – 22 mln zł, małopolski – 10 mln zł, a pomorski – 6 mln zł. 

Dofinansowanie, które wspomniane fundusze udostępnią w ramach „Prosumenta”, będzie adresowane tylko do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. 

Wyjątkiem w tym zakresie, w gronie pierwszych czterech funduszy, które udostępnią finansowanie z „Prosumenta” osobom fizycznym, będzie WFOŚiGW ze Szczecina. 

Jak powiedział Jacek Chrzanowski, prezes zachodniopomorskiego WFOŚiGW, kierowany przez niego Fundusz w celu pozyskania wniosków od osób zainteresowanych montażem mikroinstalacji, rozważa uruchomienie przyjmowania wniosków w centrach handlowych.

REKLAMA

Najpierw jednak WFOŚiGW ze Szczecina chce uruchomić finansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a w obliczu dużego zainteresowania „Prosumentem” ze strony tych inwestorów, dla osób fizycznych może nie wystarczyć środków. 

WFOŚiGW ze Szczecina szacuje, że 22 mln zł, które otrzymał na „Prosumenta”, pozwoli na instalację100 pomp ciepła, 7 tys. m2 paneli fotowoltaicznych i ok. 3 tys. m2 kolektorów słonecznych.

Dofinansowanie z „Prosumenta” jest już udostępniane za pomocą gmin, które mogą zbierać wnioski o dofinansowanie mikroinstalacji od swoich mieszkańców. Jak do tej pory gminy złożyły wnioski na dofinansowanie mikroinstalacji OZE – głównie instalacji fotowoltaicznych – na ponad 110 mln zł. 

Cały budżet programu „Prosument”, którego realizację przewidziano na lata 2014-2020, wynosi 600 mln zł. 

Gospodarstwa domowe chcące samodzielnie skorzystać z dofinansowania z „Prosumenta” i nie mogące włączyć się do wniosku realizowanego przez gminę, muszą poczekać na zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które mają umożliwiść Narodowemu Funduszowi udzielanie finansowania za pośrednictwem banków. Jak na razie nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi. 

Podczas wczorajszej uroczystości podpisania umów z wojewódzkimi funduszami, prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha przedstawiła analizę opłacalności przykładowej inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW kosztującej 24 tys. zł, sfinansowanej z 40-procentowej dotacji w wysokości 9,6 tys. zł  i pożyczki (na 1%) wynoszącej 14,4 tys. zł. Z przedstawionej analizy wynika, że taka inwestycja przy rocznych oszczędnościach na rachunkach za energię w wysokości 1000 zł zwróciłaby się po 6 latach. 

Czytaj więcej o zasadach dofinansowania montażu mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” na Gramwzielone.pl w zakładce: Program „Prosument”. Bieżące informacje.

gramwzielone.pl