Kolejne pomysły rządu na ratowanie górnictwa

Kolejne pomysły rządu na ratowanie górnictwa
Jeremy Buckingham, flickr cc

Ministerstwo Gospodarki informuje, że powołany przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce pracuje nad ostatecznymi rozwiązaniami, które usprawnią funkcjonowanie sektora. Dokładamy wszelkich starań, aby w możliwie krótkim terminie przedstawić wypracowywane scenariusze – informuje Ministerstwo Gospodarki.

Komunikat Ministerstwa Gospodarki:

Zespół pracuje obecnie nad zmianami organizacyjnymi, restrukturyzacją zobowiązań publiczno-prawnych i finansowaniem w branży. Kluczową kwestią jest także uregulowanie polskiego rynku handlu węglem, a tym samym uporządkowanie rynku dostawców i monitorowanie jakości surowca sprowadzanego do Polski. W Ministerstwie Gospodarki przygotowane zostały już stosowne projekty ustaw, w których znajdują się regulacje w tych obszarach.

REKLAMA

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość pozyskiwania środków dla sektora wydobywczego z krajowych programów operacyjnych. Tym zagadnieniem zajmuje się powołana Grupa Robocza, która określi najbardziej perspektywiczne kierunki badań wdrożeniowych w sektorze. Jej działania mają  na celu realizację Programu Rządowego ”Poprawa efektywności wykorzystania zasobów w sektorze górnictwa węgla kamiennego”, Programu Sektorowego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.

REKLAMA

Ważnym tematem jest restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych. W tym obszarze konieczne było opracowanie rozwiązań, które umożliwią częściowe odroczenie spłaty zobowiązań pieniężnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dokument został przyjęty przez Sejm 11 lipca 2014 r., a następnie podpisany przez Prezydenta RP 31 lipca 2014 r. Tym samym ustawa odroczyła  spłatę zaległych składek ZUS do 31 grudnia 2015 r.      

Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce został powołany zarządzeniem nr 28 Prezesa Rady Ministrów z 5 maja 2014 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstw Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów a jego głównymi zadaniami są: dokonanie analizy funkcjonowania sektora, aktualizacja koncepcji rozwoju i zwiększenia jego konkurencyjności, opracowanie koncepcji szerszego wykorzystania energii z węgla kamiennego w celu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań, których celem jest poprawa funkcjonowania sektora, w tym również jego restrukturyzacji.

źródło: Ministerstwo Gospodarki