WFOŚiGW w Olsztynie: inwestorzy wycofują się z umów na dofinansowanie OZE

WFOŚiGW w Olsztynie: inwestorzy wycofują się z umów na dofinansowanie OZE
Yingli Green press

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poinformował, że inwestorzy zamierzający budować farmy fotowoltaiczne czy biogazownie wycofują się z zawartych z WFOŚiGW umów na dofinansowanie. Powodem są problemy z przyłączeniem do sieci. 

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Maria Sokoll poinformowała, że problemy z przyłączeniem do sieci były powodem m.in. z rezygnacji inwestycji wartej 12 mln zł, którą Fundusz miał dofinansować kwotą 6 mln zł. 

Prezes olsztyńskiego WFOŚiGW poinformowała, że odpowiedzialna za wydawanie warunków przyłączenia Energa-Operator określa inwestorom warunki, których ci nie są w stanie spełnić.

REKLAMA

Jak wynika z wypowiedzi cytowanej przez Polską Agencję Prasową, Maria Sokoll obarczyła odpowiedzialnością operatora sieci m.in. za nakazywanie wykonywania przyłączy długich na kilka kilometrów czy stawianie inwestorom warunków prowadzących do konieczności zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Te warunki sprawiały także kłopot z oszacowaniem czasu zwrotu inwestycji, bo koszty przyłącza były trudne do zaplanowania – PAP cytuje Marię Sokoll. 

REKLAMA

– Obawiam się, że jeśli polityka firmy odpowiedzialnej za przyłącza energetyczne się nie zmieni, to w przyszłej perspektywie unijnej możemy mieć kłopot z wydaniem w regionie pieniędzy na odnawialne źródła energii – oceniła prezes olsztyńskiego WFOŚiGW. 

Cytowany przez Polską Agencję Prasową przedstawiciel operatora sieci na terenie Warmii i Mazur, Energi-Operator, powiedział, że Energa-Operator „nie posiada wiedzy na temat przyczyn rezygnacji przez podmioty z realizacji przyłączenia”

Przedstawiciel Enei-Operator podkreślił, że w celu wydania warunków przyłączenia wymagane jest wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia na sieć. 

Opracowanie to jest wykonywane przez zewnętrzne jednostki badawczo-rozwojowe. Głównym jego celem jest sprawdzenie, czy po przyłączeniu obiektu do sieci dotrzymane zostaną parametry techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej, warunków zwarciowych, dopuszczalnych zmian napięcia czy dopuszczanej obciążalności prądowej elementów sieci. Kryteria te są ściśle zdefiniowane i jednolicie stosowane przez wszystkich operatorów w Polsce – Polska Agencja Prasowa cytuje Pawła Janiaka z Energi-Operator. 

Z kolei cytowany przez PAP marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Jacek Protas ocenił w kontekście problemów z przyłączeniem, że z unijnych funduszy powinno się finansować nie tylko inwestycje w odnawialne źródła energii, ale także inwestycje służące ich przyłączeniu do sieci. 

gramwzielone.pl / za PAP