Konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Opolu

Konferencja Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Opolu
Ed Suominen, flickr cc

Polska energetyka stoi przed dużym wyzwaniem, gdyż w naszym kraju nadal brakuje implementacji kluczowych unijnych dyrektyw dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, czyli dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej. Brak determinacji i politycznej woli dla rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zielonych technologii rodzi pytania o to, czy Polska widzi w tym sektorze szansę na rozwój i innowacje, czy zagrożenie dla przemysłu i sektora węglowego? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć politycy i eksperci podczas kolejnej konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbędzie się w Opolu 8 października w czasie Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki.

Pytanie o rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zawsze budzi duże emocje. Badania opinii publicznej pokazują, że większość Polaków popiera rozwój energii odnawialnej. Z drugiej strony, inwestycje w ten sektor wzbudzają opór wśród lokalnych społeczności. Problemem jest również brak oczekiwanego od lat nowego prawa dla OZE. Zwolennicy sektora węglowego wskazują, że zagrożone są tysiące miejsc pracy przez energię odnawialną. Tymczasem, definicja gospodarki niskoemisyjnej jasno wskazuje, że jej rozwój musi iść w parze z rozwojem gospodarczym i korzyściami dla środowiska i społeczeństwa. Te nadal nierozwiane zagadnienia będą tematem debat podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Opolu. Ważnym zagadnieniem będzie również technologia, koszty i metody finansowania energetyki prosumenckiej, a także miejsce ekoenergetyki w miksie energetycznym Polski.

REKLAMA

Konferencja odbędzie się 8 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu, jako wydarzenie towarzyszące Opolskiemu Festiwalowi Ekoenergetyki. Patronem honorowym konferencji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Krajowa Rada Spółdzielcza, Poseł na Sejm i Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Energetyki Andrzej Czerwiński oraz Prezydent Opola. Swój udział zapowiedział już m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, członek zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, prezydent Opola Ryszard Zembaczyński, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Alicja Majewska oraz prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki dr Stanisław Pietruszko, wiceprezes Polskiego Związku Motorowego Włodzimierz Szaniawski, prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” Michał Górski oraz dyrektor programowy Opolskiego Festiwalu Ekoenergetyki dr Zenon Wiertelorz.

REKLAMA

Wśród uczestników spotkania znajdą się także przedstawiciele samorządów lokalnych, jak również eksperci oraz inwestorzy z branży odnawialnych źródeł energii. Pierwsza edycja cyklu zorganizowanych konferencji pokazała, że cechą charakterystyczną tych wydarzeń jest znacząca ranga dla regionu, silna reprezentacja samorządowców i obecność przedstawicieli RP i kluczowych dla sektora OZE ministerstw.

Zielona Strona Mocy