Inwestycje celu publicznego oraz procedury zamówień publicznych w energetyce

Inwestycje celu publicznego oraz procedury zamówień publicznych w energetyce
Nufkin, flickr cc

Przyjęta w Polsce pragmatyka dotycząca inwestycji strategicznych, a w szczególności strategicznych inwestycji infrastrukturalnych sprowadza się do stosowania wymogu najniższej ceny jako jedynego kryterium rozstrzygającego w procesie przetargowym. Podejście takie nie wynika z polskiego prawa ani tym bardziej z europejskiej dyrektywy, a jednak według naszych danych 95% budowlanych przetargów inwestycyjnych w Polsce rozstrzyganych jest na podstawie wyłącznego kryterium ceny. W Unii Europejskiej wskaźnik ten nie przekracza 30%, a pod względem wartości nawet 20%. Takie „duszenie” wydatków bardzo często oznacza de facto ich wzrost choćby w postaci wyższych kosztów eksploatacyjnych lub przyspieszonych terminów remontów kapitalnych.

Zapraszamy na debatę pt.: „Inwestycje Celu Publicznego oraz Procedury Zamówień Publicznych – proinwestycyjny rozwój sektora energetycznego”, podczas której w gronie ekspertów rynkowych przeprowadzona zostanie publiczna dyskusja mająca na celu omówienie możliwych rozwiązań, które mogą wpłynąć na właściwy rozwój rynku inwestycyjnego w Polsce w sektorze energetycznym. Debata odbędzie się 23 października 2014 (czwartek) godz. 11.00 w tygodniku „Polityka”, ul. Słupecka 6, Warszawa.

Jak podkreślają eksperci, Polska stoi w obliczu konieczności głębokiej przebudowy i rozbudowy. Dotyczy to inwestycji strategicznych, a w szczególności strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Konsekwencje przyjmowania wyłącznego kryterium ceny skutkują często przedłużaniem terminu wykonania i obniżaniem poziomu jakości. W konsekwencji trwonione mogą być ogromne środki, a jednocześnie często osłabiany jest krajowy potencjał wykonawczy. Łącznie oznacza to marnowanie unikalnej szansy rozwoju polskiej gospodarki.

REKLAMA

Polskie prawo w wielu przypadkach nie zabrania wieloparametrycznej oceny ofert. Inicjatywy takie blokowane są najczęściej przez instytucje kontrolne, które nie potrafią ocenić zasadności przyjętych kryteriów pozacenowych. Składa się na to brak niezbędnych kompetencji przy ocenie zasadności przyjętych kryteriów w nierzadko skomplikowanych projektach oraz brak urzędniczej cywilnej odwagi niezbędnej do podjęcia nieprostej decyzji – kryterium ceny jest tu ucieczką od zawodowej odpowiedzialności.

REKLAMA

Zdiagnozowany problem nie jest nierozwiązywalny, o czym dobitnie świadczy europejska praktyka. Powyższe przesłanki stanowią podstawę do publicznej dyskusji na temat kwestii kryteriów przetargowych.

Do udziału w debacie zapraszamy:

  • Dariusza Blochera, Prezesa Zarządu BUDIMEX SA
  • Wojciecha Kutyłę, Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli
  • Lesława Kuzaja, Prezesa Zarządu ALSTOM Polska
  • Henryka Majchrzaka, Prezesa Zarządu PSE Operator
  • Dariusza Marca, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju PGE SA
  • Stanisława Tokarskiego, Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia SA
  • Wojciecha Trojanowskiego, Prezesa Zarządu STRABAG SA
  • Agnieszkę Wasilewską-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO SA

Zgłoszenia do bezpłatnego uczestnictwa w debacie można dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.proinwestycje.pl w zakładce „formularze zgłoszeniowe”.

Wszelkich informacji na temat debaty udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 671 14 80.