Tauron, RWE, Enea i PGE razem kupią liczniki

TAURON Dystrybucja, RWE Stoen Operator, ENEA Operator oraz PGE Dystrybucja ogłosiły wspólny przetarg na zakup ponad 36 tysięcy sztuk bilansujących liczników energii elektrycznej

 

Warszawa, 22 października 2014 – na mocy zawartego porozumienia, czterej polscy operatorzy systemu dystrybucji energii elektrycznej, spółki TAURON Dystrybucja S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. ogłosili rozpoczęcie wspólnej procedury przetargowej, której przedmiotem jest dostawa 36250 szt. bilansujących liczników energii elektrycznej. Jest to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie spółek zajmujących się infrastrukturą sieciową
i dystrybucją energii elektrycznej w Polsce.

REKLAMA
REKLAMA

– Niejednokrotnie podczas wewnętrznych rozmów i spotkań w gronie członków Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej rozpatrywaliśmy możliwość wspólnej organizacji przetargów. Naszym celem jest nie tylko standaryzacja rozwiązań, ale przede wszystkim wykorzystanie efektu skali poprzez ograniczenie kosztów zakupu. – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Przetarg został ogłoszony w formie zamówienia publicznego, postępowanie
w imieniu i na rzecz czterech Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wspólnie udzielających zamówienia prowadzi TAURON Dystrybucja S.A.. Termin składania ofert upływa dnia 1 grudnia 2014 o godzinie 9:00. Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można znaleźć pod adresem: http://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=3453&expired=0

Zakupione w ramach przetargu liczniki bilansujące zostaną zamontowane w stacjach średniego napięcia (SN) i będą odpowiedzialne za pomiary parametrów energii elektrycznej, która z tych stacji   jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN). Ponadto liczniki ułatwią wykrywanie nielegalnego poboru energii
i ograniczą w ten sposób poziom strat, ewentualnych kradzieży infrastruktury, a wdrożenie warstwy telekomunikacyjnej pozwoli na bieżące monitorowanie obciążenia sieci, co podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego Instalacja przez OSD liczników bilansujących na stacjach SN/nN będzie  pierwszą fazą wdrożenia inteligentnego opomiarowania poprzez umożliwienie monitorowania parametrów pracy urządzeń na stacji (w tym aplikacje Smart Grid)