PIGEO: Bruksela może zakwestionować polski system wsparcia dla OZE

PIGEO: Bruksela może zakwestionować polski system wsparcia dla OZE
Samuel Mann, flickr cc

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej wraz z Amerykańską, Brytyjską, Włoską i Niemiecką Izbą Handlowo-Przemysłową przygotowały apel do Przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzeja Czerwińskiego i Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, w którym zwracają uwagę na potrzebę dostosowania projektu ustawy o OZE do norm przyjętych przez Unię Europejską. 

Sygnatariusze pisma podkreślają potrzebę przyjęcia „przyjaznego przedsiębiorcom aktu prawnego zapewniającego stabilny rozwój sektora energetyki ze źródeł odnawialnych w Polsce”. 

– Wskazujemy, że projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii dyskutowany obecnie w Sejmie, nie tylko budzi wiele wątpliwości co do jego intencji, lecz również co do zgodności z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej, w szczególności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – informują sygnatariusze apelu i dodają, że proponowany w ustawie o OZE system wsparcia może być niezgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej, co stanowi ryzyko wysokich kar finansowych, a także zwrotu przyznanej w ramach wsparcia dla OZE pomocy publicznej. 

REKLAMA

– Nasze obawy co do zgodności proponowanego systemu wsparcia z regulacjami Unii Europejskiej, mogłoby rozwiać, co najmniej jasno wyrażone stanowisko Komisji, że nie zakwestionuje zasad systemu wsparcia, który dawać będzie stabilne podstawy do dalszego rozwoju energetyki w Polsce – podkreślają autorzy apelu. 

W apelu wskazuje się ponadto na konieczność dostosowania nowych regulacji dla rynku OZE do unijnych norm. Zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia:

REKLAMA

– ochrony praw nabytych przedsiębiorców, którzy przed wejściem w życie  projektowanej ustawy podjęli działalność inwestycyjną w Polsce oraz ochrona ich  działalności przed praktykami monopolistycznymi i działaniami o charakterze  nieuczciwej konkurencji ze strony dominujących na rynku spółek energetycznych;

– priorytetowego lub zagwarantowanego dostępu wytwórców energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego; 

– wsparcia inwestycji w wysokości proporcjonalnej do kosztów technologii, promującego faktycznie przeprowadzane inwestycje, rozwój technologii oraz innowacje;

– kalkulację cen energii konwencjonalnej w sposób obejmujący poniesienie rzeczywistych, zewnętrznych kosztów wytwarzania energii, w tym kosztów środowiskowych i społecznych oraz kosztów opieki zdrowotnej.

Pełna treść apelu [PDF]

gramwzielone.pl