Podsumowanie II edycji Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji"

Podsumowanie II edycji Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji"
II edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”

30 października 2014 r. odbyła się w Warszawie II edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, która zgromadziła inwestorów z całej Polski. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni oraz przemysłowi odbiorcy energii. Duże zainteresowanie Konferencją wynika z dużych oszczędności ekonomicznych zawiązanych z zastosowaniem kogeneracji w odróżnieniu od odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, ze względu na mniejsze zużycie paliwa.

Innym czynnikiem, który sprawia, że kogeneracja wzbudza wiele emocji jest wsparcie inwestycji kogeneracyjnych ze środków Funduszy UE oraz środków krajowych w latach 2014 – 2020. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżyli uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

W ramach Konferencji poruszono następujące tematy:

REKLAMA

 • Ustawa kogeneracyjna a wsparcie kogeneracji – Zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji
  – Katarzyna Krawczyk, Adwokat, Accreo Sp. z o.o.
 • Przyłączenia mikroinstalacji do sieci – Michał Kornasiewicz, Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokatów
  i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
 • Analiza sytuacji na rynku świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji – Iwona Kowal, Specjalista ds. Statystyki Elektroenergetyki, Agencja Rynku Energii S.A.
 • Wsparcie inwestycji kogeneracyjnych ze środków Funduszy UE oraz środków krajowych. Nowe możliwości współfinansowania na lata 2014 – 2020 – Aleksandra Pabiańska, Manager, Accreo Sp. z o.o.  
 • Systemy poligeneracyjne – współwytwarzanie mediów sposobem na obniżenie kosztów energii
  – mgr Krzysztof Maciąg, Specjalista ds. Sprzedaży, Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.
 • Audyt jednostek kogeneracji – Jacek Mszyca, Dyrektor ds. technicznych, NGE Sp. z o.o., Weryfikator Procesów Kogeneracji
 • Jak wybrać optymalną kogenerację dla biogazowni? – Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 • Wpływ jakości przeprowadzenia procesu wyboru dostawców kogeneracji na projekt wykonawczy i realizację biogazowni – Witold Woroszyłło, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:

 • Accreo Sp. z o.o. 
 • Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawowali:

 • Fundacja Poszanowania Energii
 • Krajowa Izba Biopaliw
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 • Instytut Ochrony Środowiska
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

oraz

 • Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego

Patronat Medialny sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

REKLAMA

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i Partnerów Merytorycznych Konferencji świadczą o potrzebie organizacji spotkań, które stanowią platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych z sektorem kogeneracji z inwestorami.

Kolejna edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji” odbędzie się wiosną 2015 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Progress Group

tel.: 22 750 25 93

biuro@progressgroup.pl

www.progressgroup.pl