Energia odnawialna pozostanie priorytetem nowej Komisji Europejskiej

Energia odnawialna pozostanie priorytetem nowej Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker, ECR Group / flickr cc

Po nominacjach na komisarzy UE, którzy w nowej Komisji Europejskiej mają zająć się energetyką i ochroną klimatu wydawałoby się, że energetyka odnawialna przestanie być tak istotnym zagadnieniem, jakim była dla poprzedniego składu KE, w którym o OZE i klimat walczyła unijna komisarz Connie Hedegaard. 

W nowej Komisji Europejskiej kierowanej przez Jean-Claude Junckera stanowisko zajmowane wcześniej przez Hedegaard objął Hiszpan Miguel Arias Cañete krytykowany za związki z branżą naftową. 

O zmianie kursu Komisji Europejskiej w sprawie zielonej energii mógł świadczyć ostatni szczyt szefów państw UE-28, na którym zdecydowano o celach klimatycznych Unii na rok 2030. Przyjęty na szczycie cel 27-procentowego udziału OZE w unijnym miksie energetycznym przez branżę zielonej energii został oceniony jako mało ambitny. W przeciwieństwie do celów na 2020 r., które są obligatoryjne dla każdego państwa UE, cele na 2030 r. będą obowiązywać tylko na poziomie Wspólnoty, co w praktyce może oznaczać niepewność dla inwestorów w poszczególnych krajach i rozmycie unijnej polityki w zakresie OZE. 

REKLAMA

To, że OZE pozostanie jednak priorytetem nowej Komisji Europejskiej, która działa od początku tego miesiąca, podkreślił wczoraj jej szef Jean-Claude Juncker. 

REKLAMA

Luksemburczyk poinformował o założeniach wielkiego planu inwestycyjnego, który ma postawić na nogi gospodarkę Unii Europejskiej. Komisja Europejska chce, aby wartość inwestycji wyniosła 300 mld euro, przy czym duży udział w inwestycjach ma mieć sektor prywatny, który Bruksela chce zachęcić do inwestowania m.in. dzięki atrakcyjnym stopom zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

Jean-Claude Juncker podkreślił, że celem nowego planu KE ma być reindustrializacja w kierunku innowacyjnej gospodarki. Jednym z kilku priorytetowych obszarów innowacji, na których wspieraniu ma się skupić Komisja Europejska, mają być m.in. infrastruktura drogowa, inwestycje w sieci energetyczne oraz odnawialne źródła energii. 

Z kolei wiceprezydent nowej Komisji Europejskiej i komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič podkreślił w tym tygodniu, że celem Brukseli będzie tworzenie infrastruktury pozwalającej na integrację z systemem energetycznym i bardziej optymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Integracja OZE dzięki rozbudowie sieci energetycznych będzie jednym z filarów projektu unii energetycznej – podkreślił Słowak. 

gramwzielone.pl