W obronie poprawki prosumenckiej: Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej

W obronie poprawki prosumenckiej: Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej
Foto. Greenpeace Polska, flickr cc

Posłowie, autorytety w dziedzinie OZE, a także przedstawiciele organizacji ekologicznych podpisali deklarację wzywającą do wsparcia rozwoju energetyki obywatelskiej. Deklaracja to odpowiedź na planowaną przez Ministerstwo Gospodarki nowelizację ustawy o OZE.

Ministerstwo Gospodarki zapowiada nowelizację podpisanej niedawno przez prezydenta ustawy o odnawialnych źródłach energii. – Organizacje pozarządowe uważają, że dopuszczalne są jedynie zmiany na korzyść obywateli – odpowiada na plany resortu gospodarki Greenpeace.

 Nowelizacja nie może być pretekstem do zniszczenia jednego z fundamentów energetyki obywatelskiej, jakim są taryfy gwarantowane dla obywateli produkujących energię elektryczną. Wysokość taryf nie może być ustalana bez przedstawienia rzetelnych analiz ani w oderwaniu od intencji wnioskodawców poprawki prosumenckiej – komentuje Ilona Jędrasik z ClientEarth.

REKLAMA

Greenpeace wskazuje, że zmiany w ustawie o OZE są konieczne, jednak powinny one dotyczyć likwidacji dopłat do współspalania węgla z biomasą, które zdaniem Greenpeace niepotrzebnie zwiększają rachunki za prąd. – Kluczowe jest jednak utrzymanie takiego kierunku zmian, o jaki zabiegali obywatele. Czyli rozwój rozproszonych źródeł energii – zapewnia Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Żeby stworzyć w Polsce warunki niezbędne do rozwoju energetyki obywatelskiej, konieczne jest pełne i pilne wdrożenie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii wspierających mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii taryfami gwarantowanymi na obecnym poziomie oraz uznanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych za priorytet dla krajowych programów inwestycyjnych i pomocowych – powiedział Tobiasz Adamczewski z WWF.

REKLAMA

Organizacje pozarządowe oczekują, że zapowiadana przez rząd nowelizacja ustawy o OZE odbędzie się w duchu wcześniej wypracowanego konsensusu i że zmiany nie będą polegać na obniżeniu wysokości i ograniczeniu zakresu przyjętego systemu wsparcia dla obywateli produkujących energię z OZE.

Pod Deklaracją na rzecz energetyki obywatelskiej podpisali się m.in. posłowie Waldemar Pawlak, Artur Bramora, Jacek Najder, Cezary Olejniczak, Andrzej Rozenek, Anna Zalewska a także b. minister środowiska prof. Maciej Nowicki, prof. Jan Popczyk, prof. Tadeusz Skoczkowski, prof. Andrzej Radecki, prezydent Słupska Robert Biedroń, burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, szef Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski czy wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dr Jarosław Tworóg.

Jak informuje Greenpeace, sygnatariusze deklaracji zamierzają budować szeroką koalicję społeczną, by działać na rzecz zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom równych szans związanych z rozwojem rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej. Nowopowstała koalicja będzie także domagać się od rządzących wprowadzenia sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych, a także przeznaczenia większości dochodów państwa z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na inwestycje związane z rozwojem energetyki obywatelskiej.

Treść deklaracji na rzecz energetyki obywatelskiej (link)

gramwzielone.pl