Bruksela sprawdzi pomoc publiczną dla koncernów energetycznych

Bruksela sprawdzi pomoc publiczną dla koncernów energetycznych
Komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager. Foto. Radikale Venstre, flickr cc

Unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager poinformowała o uruchomieniu dochodzenia, którego celem będzie sprawdzenie mechanizmów pomocy, które są oferowane w poszczególnych krajach UE koncernom energetycznym. Bruksela chce sprawdzić czy są one zgodne z zasadami pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

KE przypomina, że mechanizmy pomocy przyznawanej przez kraje UE koncernom energetycznym nie powinny faworyzować wybranych producentów energii, a także tworzyć barier w przepływie energii w kontekście planów tworzenia unii energetycznej.

Bruksela chce się przyjrzeć państwowym subsydiom przekazywanym w ramach rynku mocy oraz upewnić się, że nie faworyzują one konkretnych firm i technologii.

REKLAMA

Wśród kilkunastu krajów, które Komisja Europejska chce sprawdzić pod kątem pomocy państwowym koncernom energetycznym, jest Polska.

Duńska komisarz ds. konkurencji zaznacza, że w przypadku publicznej pomocy dla rynku mocy może pojawić się ryzyko nadmiernej, nieuzasadnionej pomocy dla konkretnych podmiotów. KE chce taką ewentualność wykluczyć.

REKLAMA

Margrethe Vestager oceniła ponadto, że korzystniejszymi rozwiązaniami dla bezpieczeństwa energetycznego niż zwiększanie podaży energii może być ukierunkowanie wysiłków na lepsze zarządzanie popytem, czemu może sprzyjać połączenie krajowych systemów energetycznych sieciami transgranicznymi, co uchroni poszczególne obszary przed ewentualnym niedoborem energii.

– Badanie sektorowe to jasny sygnał dla krajów członkowskich, aby respektowały unijne zasady pomocy publicznej w zakresie implementowania rynku mocy i przyczyni się ono do realizacji celu Komisji Europejskiej, którym jest budowanie w Europie prawdziwej unii energetycznej czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska dodaje przy tym, że w określonych przypadkach publiczna pomoc dla koncernów energetycznych, w celu tworzenia rynków mocy, może być uzasadniona. Takie przypadki zostały wskazane w wytycznych KE dotyczących ochrony środowiska i energetyki (Guidelines on State aid for environmental protection and energy), które weszły w życie w lipcu 2014 r.

Ostateczne wyniki badania Komisji Europejskiej mają być znane w połowie przyszłego roku.

Uruchomienie dochodzenia dotyczącego publicznej pomocy koncernom energetycznym to kolejna w ostatnich dniach decyzja komisarz UE ds. konkurencji dotycząca sektora energetycznego, po tym jak KE wszczęła dochodzenie przeciwko praktykom monopolistycznym rosyjskiego Gazpromu, któremu za działalność niezgodną z zasadami rynku wspólnotowego grozi kara 15 mld dol. 

gramwzielone.pl