Rynek uprawnień do emisji CO2 w kwietniu

Rynek uprawnień do emisji CO2 w kwietniu
kenichi nobusue, flickr cc

– Kwietniowa prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II kwartale 2015 r. nie zmieniła się w stosunku do prognozy publikowanej w marcu i wynosi 7,21 euro – szacuje Dom Maklerski Consus.  

Głównymi czynnikami wpływającymi na obecną prognozę ceny są:

  • Rozmowy dotyczące MSR – wzrost
  • Polityka klimatyczna łotewskiej prezydencji w UE – wzrost
  • Alokacja darmowych uprawnień – spadek
  • Ogłoszenie danych o umorzeniach uprawnień – spadek

Do końca drugiego kwartału zaplanowane są jeszcze dwa spotkania tzw. trialogu (czyli debaty Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego), podczas których będzie dyskutowana sprawa projektu rynkowej rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Obecnie najbardziej prawdopodobne wydaje się wprowadzenie reformy na początku 2021 r., jednak na rynku pojawiają się nieoficjalne informacje, iż Łotwa próbuje jeszcze w okresie swojej prezydencji, czyli do końca czerwca 2015 r., przeforsować przyspieszenie  interwencji w rynek carbon. Naciski na zmianę terminu wprowadzenia projektu MSR mogą skutkować wzrostem cen oraz wzrostem zmienności na rynku.

REKLAMA
REKLAMA

30 kwietnia jest ostatnim dniem, w którym instalacje mogą wywiązać się z obowiązku umarzania uprawnień do emisji CO2 za 2014 r. Na początku maja na stronie Komisji Europejskiej zostaną opublikowane dane o rzeczywistych umorzeniach. Wprawdzie już miesiąc temu można było przeanalizować dane o rzeczywistych emisjach, z których wynika, że w portfelach instalacji powinny pozostać uprawnienia, jednak doświadczenie pokazuje, iż oficjalna informacja będzie odczuwalna na rynku.

Ku końcowi zbliża się alokacja darmowych uprawnień. Zdecydowana większość europejskich instalacji otrzymała już przysługujące im uprawnienia. Tym samym ukrócą się nerwowe działania zakupowe związane z ryzykiem nierozliczenia się z emisji.

Dom Maklerski Consus