Program Global Apollo: OZE tańsze niż energia z węgla w 10 lat

Program Global Apollo: OZE tańsze niż energia z węgla w 10 lat
Foto. Sir David King, wikipedia CC BY 2.0

Grupa prominentnych brytyjskich naukowców i biznesmenów rozpoczyna inicjatywę o nazwie Global Apollo Programme, której celem jest walka ze zmianami klimatu dzięki obniżeniu kosztu produkcji energii odnawialnej.

Celem projektu Global Apollo Programme jest obniżenie – w ciągu 10 lat – kosztu produkcji energii odnawialnej poniżej kosztów produkcji energii z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Brytyjscy naukowcy i biznesmeni, którzy są pomysłodawcami projektu, chcą doprowadzić do zwiększenia funduszy, z których na świecie są finansowane badania i rozwój nad czystymi technologiami. Wymata to – ich zdaniem – największy obecnie problem, czyli zmiany klimatu.

REKLAMA

Cel to podniesienie wydatków na badania i rozwój technologii odnawialnych z obecnych 6 mld funtów do 15 mld funtów rocznie, czyli tyle, ile Amerykanie wydawali na realizację programu kosmicznego Apollo.

REKLAMA

Jeden z autorów nowej inicjatywy sir David King ocenia, że energetyka odnawialna posiada już na pewnych polach przewagę nad paliwami kopalnymi, jednak konieczne jest dalsze ograniczanie kosztów OZE, aby energia odnawialna stała się tańsza niż energia z paliw kopalnych. – Jeśli dojdziemy do tego punktu, wówczas wygrywamy we wszystkich bitwach – The Guardian cytuje brytyjskiego naukowca.

Obok Kinga do inicjatywy przyłączył się też m.in. były szef BP lord John Browne, brytyjski ekonomista i szef British Academy lord Nicholas Stern, a także szef brytyjskiego rządowego Comittee on Climate Change lord Adair Turner.

Pomysłodawcy projektu nie chcą utworzyć osobnego funduszu na badania i rozwój OZE. Ich celem jest przekonanie poszczególnych państw do zwiększenia wydatków na ten cel do poziomu 0,02% ich PKB. Taki poziom wydatków na badania nad czystymi technologiami notuje już kilka najbardziej rozwiniętych państw, w tym Wielka Brytania. W skali świata wydatki na badania nad czystymi technologiami to jednak mała cześć budżetu przeznaczanego na badania i rozwój. Szacuje się, że przeciętnie jest to zaledwie 2% wszystkich wydatków w sektorze B+R.

Program Global Apollo jest w agendzie spotkania liderów najbardziej wpływowych państw świata podczas szczytu G7, który za kilka dni rozpoczyna się w Niemczech. 

gramwzielone.pl