Program Prosument: nowy regulamin i nabór dla gmin

Program Prosument: nowy regulamin i nabór dla gmin
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznawia nabór wniosków w programie Prosument dla jednostek samorządu terytorialnego, które będą mogły teraz składać wnioski na minimalną kwotę 200 tys. zł, czyli 5-krotnie niższą niż w poprzednim naborze. Dla wniosków składanych po 31 lipca br. obowiązuje nowy regulamin programu. 

NFOŚiGW poinformował, że będzie przyjmować wnioski od gmin o dofinansowanie z programu Prosument począwszy od 10 sierpnia br.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.

REKLAMA

W przypadku dotacji wartość dofinansowania może wynieść 20-40% kosztów kwalifikowanych – w zależności od rodzaju źródła energii, a pożyczka jest oprocentowana na 1% w skali roku.

Co ważne dla gospodarstw domowych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, dotacja uzyskana dzięki wnioskowi złożonemu za pośrednictwem gminy nie podlega opodatkowaniu.

Fundusz przypomina, że należy złożyć dwa wnioski o dofinansowanie – jeden na pożyczkę, a drugi na dotację. 

W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi na montaż mikroinstalacji OZE, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli.

REKLAMA

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub ich stowarzyszenia, a także spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją dla samorządów została obniżona z obowiązującej poprzednio kwoty 1 mln zł do  200 tys. zł.

Jak do tej pory umowy na dofinansowanie z programu Prosument podpisano już z 6 gminami. Do Pałecznicy, Kobylnicy, Chełmży oraz Hajnówki ostatnio dołączyły gminy Kozienice i gmina miejska Żory. Łączna wartość pożyczek wpisanych do wniosków złożonych dotychczas przez gminy wynosi ponad 11,11 mln zł, a dotacji – ponad 7 mln zł.

Nowe zasady od początku sierpnia

Od początku sierpnia br. zmianie uległ regulamin programu Prosument. Zmiany obejmują m.in. zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, przedłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r., wyłączenie możliwość korzystania z taryf gwarantowanych czy obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. 

Aktualna wersja regulaminu programu Prosument jest dostępna pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl