PSE zarobił na transgranicznej wymianie energii 97,5 mln zł

PSE zarobił na transgranicznej wymianie energii 97,5 mln zł
Fot. Ian Sane, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki podał informacje o przychodach Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) uzyskanych z udostępniania sieci przesyłowych w ramach tzw. wymiany międzysystemowej, którą realizowano z pośrednictwem polskich sieci.

URE podaje, że zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej, które mogą być udostępniane uczestnikom rynku w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, alokowane i udostępniane były w ramach rynkowego mechanizmu przetargów skoordynowanych typu explicit w rocznym przedziale czasowym oraz w przedziałach miesięcznych i dobowych.

W wymianie uczestniczyło w sumie ośmiu operatorów sieci przesyłowych. Oprócz PSE były to ČEPS, TenneT TSO, 50Hertz Transmission, MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company, Slovenská elektrizačná prenosowá sústawa, Elektro-Slovenija oraz Austrian Power Grid AG.

REKLAMA

Podstawę współpracy wyżej wymienionych OSP stanowiły umowy zawarte pomiędzy tymi operatorami i biurem aukcyjnym CAO GmbH.

REKLAMA

Dodatkowo zdolności przesyłowe na połączeniu stałoprądowym łączącym systemy Polski i Szwecji (połączenie SwePol Link) były udostępnianie na warunkach rynkowych dla wszystkich uczestników rynku, a ich alokacja odbywała się poprzez mechanizm market coupling w ramach aukcji niejawnych na rynku dnia następnego organizowanych przez giełdy energii z Polski i Szwecji. Przychody uzyskane z udostępniania zdolności przesyłowych tego połączenia trafiały do PSE oraz jego szwedzkiego odpowiednika Svenska Kraftnatt.

Dzięki udostępnianiu swoich sieci PSE wygenerował w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca br. przychody na poziomie 97,54 mln zł.

URE dodaje, że ta suma została pomniejszona o wartość zwrotu rocznych i miesięcznych praw przesyłu do alokowania w ramach aukcji dobowych.

Zgodnie z unijnym prawem PSE może przeznaczyć te przychody na zagwarantowanie dostępności przydzielonych zdolności przesyłowych lub na zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w sieci.

gramwzielone.pl