Stanowisko IEO ws. nowelizacji ustawy o OZE

Stanowisko IEO ws. nowelizacji ustawy o OZE
OregonDOT, flickr cc

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) ocenia nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE z 13 lipca br. jako „znacznie korzystniejszy” od poprzedniego projektu nowelizacji z maja br. IEO dostrzega jednak również w regulacjach zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki wady i niejasności.

W komentarzu do nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE Instytut zwraca uwagę, że opinia publiczna nie była informowana o przebiegu poprzedzających przygotowanie projektu konsultacji, a nowy projekt nie został skierowany do konsultacji społecznych.

IEO zauważa, że w nowym projekcie nowelizacji nie znalazły się umieszczone we wcześniejszym projekcie, niekorzystane rozwiązania dla prosumentów, które wypaczały sens przyjętej w ustawie o OZE tzw. poprawki prosumenckiej.

REKLAMA

Chodzi m.in. o usunięcie widełek taryf gwarantowanych oraz wzoru, który miał – według wcześniejszej koncepcji MG – służyć do uzasadnienia zastosowania wyższej taryfy gwarantowanej. IEO dostrzega też wyjaśnienie kwestii bilansowania i przeniesienie go na operatora.

Instytut zauważa jednak, że o ile kierunek zmian w projekcie nowelizacji można uznać za pozytywny, to znajdują się w nim zapisy budzące wątpliwości.

IEO zwraca uwagę m.in. na „zbytnie zbiurokratyzowanie” procedury uruchamiania mikroinstlacji, oceniając, że „w obecnym systemie informacje niezbędne do rejestracji użytkownika mikroinstalacji jako beneficjenta pomocy publicznej mogłyby być zbierane na poziomie sprzedawcy zobowiązanego lub operatora sieci”.

REKLAMA

Kolejną wadą regulacji zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o OZE jest według IEO postulowane przez MG ograniczenie możliwości sprzedaży energii z mikroinstalacji do określonego wolumenu energii przypadającego na jednostkę zainstalowanej mocy. Zdaniem Instytutu, ten zapis nie sprzyja rozwojowi technologii innowacyjnych i powinien zostać w całości usunięty z projektu nowelizacji.

Instytut podkreśla ponadto, że nowy projekt nowelizacji podważa 15-letni okres wsparcia, w którym taryfy gwarantowane mają dla danej mikroinstalacji obowiązywać na niezmienionym poziomie, a ewentualne zmiany wysokości taryf mają dotyczyć tylko instalacji uruchomionych po wprowadzeniu tych zmian.

Tymczasem w nowej propozycji nowelizacji ustawy o OZE resort gospodarki chce wykreślić z ustawy regulacje gwarantujące 15-letnie, niezmienne wsparcie dla mikroinstalcji, a w zamian wprowadzić regulację, która umożliwia zmianę taryfy gwarantowanej dla uruchomionych wcześniej mikroinstalacji.

Biorąc jednak pod uwagę niespójność tego zapisu z OSR, można przypuszczać, że jest to niedopatrzenie, które powinno zostać skorygowane, poprzez przywrócenie punktu mówiącego o gwarantowanej i niezmiennej wysokości wsparcia na okres 15 lat – czytamy w stanowisku IEO.

Stanowisko IEO ws. projektu nowelizacji ustawy o OZE z lipca 2015 r. (PDF) 

gramwzielone.pl