121 gmin dostanie unijne dotacje na mikroinstalacje

121 gmin dostanie unijne dotacje na mikroinstalacje
Fot. SolarWorld

Znamy listę beneficjentów ostatniego konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, którego celem jest przyznanie unijnych dotacji na mikroinstalacje OZE. Oprócz trzech najlepiej ocenionych gmin w każdym wyjewództwie, wsparcie otrzymają też pozostałe, najlepiej ocenione gminy, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zebrała na liście krajowej. 

Konkurs na dotacje na mikroinstalacje OZE na wsi to efekt wolnych środków, które pozostały w budżecie PROW 2007-2013.

Wartość dotacji może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna pomoc dla pojedynczej gminy nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro i większość wnioskujących o wsparcie gmin pisało wnioski na kwoty dotacji zbliżone do tej sumy.

REKLAMA

O dotacje mogły się ubiegać gminy z obszarów wiejskich, które mogły wnioskować o montaż mikroinstalacji na zarządzanych przez siebie budynkach publicznych, ale do gminnych wniosków można było wpisać także montaż mikroinstalcji w prywatnych domach. W tym wypadku gospodarstwom domowym z danej gminy, która otrzyma wsparcie, mikroinstalacje zostaną przekazane na własność po kilku latach – ponieważ przez wymagany przez UE okres instalacje muszą należeć do gminy jako beneficjenta dotacji.

W wielu przypadkach gminy decydował się na przyznanie gospodarstwom domowym dotacji niższej niż 90%.

REKLAMA

Konkurs jest realizowany w ekspresowym tempie. Nabory wniosków od gmin w poszczególnych województwach przeprowadzono w maju. W ostatnich dniach wojewódzkie listy rankingowe publikowały poszczególne urzędy marszałkowskie, a teraz ogólną listę krajową beneficjentów przedstawiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z zasadami konkursu, prawo do dotacji otrzymały trzy najlepiej ocenione gminy z poszczególnych województw. Oprócz 48 gmin, które znalazły się na trzech pierwszych miejscach na listach wojewódzkich, wsparcie – zgodnie z listą krajową – otrzymają także 73 gminy z najwyższym miejscem na liście krajowej, dla których wystarczy jeszcze środków z budżetu programu.

W sumie do przyznania dotacji zakwalifikowano 121 gmin.

Mikroinstalacje realizowane w ramach konkursu z PROW 2007-13 mają powstać najpóźniej do połowy października br.  

Lista rankingowa w konkursie na dotacje na mikroinstalacje na wsi z PROW 2007-2013

gramwzielone.pl