Zakłady protestują przeciwko ograniczeniu dostaw energii

Zakłady protestują przeciwko ograniczeniu dostaw energii
Fot. Omar Barcena, flickr cc

Przedsiębiorstwa energochłonne zrzeszone w Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu zaprotestowały w liście do premier Ewy Kopacz ws. wprowadzonych wczoraj ograniczeń w dostawach energii elektrycznej.

W liście do premier instytucje zrzeszone w Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) wyrażają „głęboką dezaprobatę dla wielkości, sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń”, mimo – jak wskazują – zapewnień Operatora Systemu Przesyłowego, że krajowy system elektroenergetyczny jest bezpieczny i że poziom rezerwy operacyjnej jest wystarczający.

FOEEiG ocenia, że wprowadzone wczoraj przez OSP ograniczenia w dostawach energii dla energochłonnych przedsiębiorstw to „rozwiązania siłowe w stylu lat 80-tych minionej epoki„, a OSP „wymusił wprowadzenie ograniczeń w zaskoczenia, nie dając możliwości wcześniejszego przygotowania się do planowanych redukcji mocy„.

REKLAMA

– Spowodowało to powstanie w przemyśle dużych strat wynikających z wymuszonego i niespodziewanego ograniczenia produkcji. Takim działaniem OSP sprowokował zakłady przemysłowe do wysuwania roszczeń mających na celu uzyskanie zwrotu utraconych w efekcie nieplanowanego zmniejszenia produkcji przychodów. Okazuje się także, że OSP wprowadził obowiązkowe i nieodpłatne ograniczenia mocy nie wykorzystując wcześniej w pełni rezerw, którymi dysponował (usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP) – czytamy w liście do premier Kopacz.

Wczoraj Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które pełnią rolę operatora systemu przesyłowego, wprowadziły ograniczenia w dostawach energii dla zakładów przemysłowych, które pobierają więcej niż 300 kW.

Powodem jest ograniczenie produkcji energii w niektórych elektrowniach, co wynika z wysokich temperatur i niskiego poziomu wód wykorzystywanych do chłodzenia bloków.

REKLAMA

Ograniczenia w dostawach energii powodują istotny spadek produkcji w zakładach energochłonnych. Przykładem są należące do Impexmetalu zakłady Aluminium Konin i Walcownia Metali Dziedzice, które ograniczyły wczoraj produkcję o około 60%.

Z powodu braku energii wczoraj nieczynny był m.in. sklep Ikea w Katowicach. 

Zużycie enegii zaczynają ograniczać też kopalnie – mimo, że dzięki rządowemu rozporządzeniu z 2007 r. nie dotyczą ich ograniczenia wprowadzone dla innych przedsiębiorstw energochłonnych. 

PSE informuje, że prognozowane zapotrzebowanie na moc w najbliższych dniach szacowane było na poziomie 22 – 22,2 GW, a moc osiągalna JWCD (jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych) to 25,099 GW. Aktualnie stwierdzone ubytki mocy w JWCD sięgają powyżej 4 GW.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w przypadku niezastosowania się przez odbiorcę do wprowadzonych stopni zasilania Prezes URE może nałożyć na taki podmiot karę w wysokości do 15% przychodu osiągniętego w roku poprzednim. URE ma prowadzić kontrole dotyczące stosowania wprowadzanych ograniczeń.

Informacje o dopuszczalnym maksymalnym ograniczeniu w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, które zostało ujęte w planach ograniczeń, znajdują się w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.

gramwzielone.pl