Duży wzrost zysków „zielonej” spółki RWE

Duży wzrost zysków „zielonej” spółki RWE
Farma fotowoltaiczna Gwynt y Mor. Foto. RWE

Mimo nienajlepszej kondycji finansowej całego koncernu RWE, duży wzrost zysków w I półroczu br. zanotował jego oddział RWE Innogy, który specjalizuje się w inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Mimo nieznacznego wzrostu przychodów w I półroczu br. w ujęciu rok do roku, do poziomu 101,8 mld euro, w tym czasie zmalały zyski RWE w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

EBITDA niemieckiego koncernu za I połowę br. wyniosła 3,2 mld euro i była niższa o 7% niż w I poł. 2014 r., a wynik operacyjny wyniósł ponad 2 mld euro i był niższy w ujęciu rok do roku o 11%.

REKLAMA

RWE udało się zredukować zadłużenie, jednak nadal wynosi ono ponad 25 mld euro.

O ile na wyniki całej grupy RWE niekorzystnie wpływa przede wszystkim sektor tradycyjnego wytwarzania, spółka RWE Innogy realizująca projekty OZE zanotowała w I półroczu br. rekordowy wzrost zysków.

REKLAMA

Spóła RWE Innogy zanotowała w I półroczu br. wynik operacyjny na poziomie 233 mln euro, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 81 mln euro.  

Obecnie – oprócz farm wiatrowych na lądzie i hydroelektrowni – coraz większy udział w „odnawialnym” portfelu inwestycyjnym RWE mają farmy wiatrowe na morzu.

RWE informuje, że dobry wynik finansowy RWE Innogy to efekt oddania do użytku właśnie nowych farm wiatrowych na morzu. Chodzi o ogromne farmy wiatrowe Nordsee Ost o mocy 295 MW oraz Gwynt y Môr o mocy 576 MW, która jest obecnie drugą największą morską farmą wiatrową na świecie. W tej wartej 2 mld funtów inwestycji RWE posiada 60% udziałów.

W Polsce RWE posiada lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 197 MW, a do końca roku niemiecki koncern ma zwiększyć ten potencjał do 242 MW – dzięki powiększeniu farmy wiatrowej w Nowym Stawie w pobliżu Gdańska, której obecna moc wynosi 45 MW i która zostanie rozbudowana o 28 MW, a także dzięki budowie farmy wiatrowej o mocy 17 MW w Opalenicy. 

gramwzielone.pl