Jaki wpływ ma OZE na spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej?

Jaki wpływ ma OZE na spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej?
Fot. Lance Cheung, flickr cc

Unijna dyrekcja Joint Research Centre podała, że w latach 2009-2012 spadek emisji CO2 w Unii Europejskiej będący zasługą produkcji energii ze źródeł odnawialnych był większy co roku średnio o 8,8%.

Joint Research Centre (JRC) oszacował, że wkład OZE w unikniętą emisję CO2 ogółem wzrósł w Unii Europejskiej z 35% w roku 2009 do 39,9% w roku 2012.

Unijna agencja badawcza wskazała w raporcie Renewable Energy in Europe for Climate Change Mittigation, że największy wpływ na spadek emisji CO2 spowodowany wykorzystaniem OZE źródła odnawialne mają w przypadku sektora energii elektrycznej i wynosi on 64%, w przypadku produkcji energii cieplnej i chłodzenia jest to 31,3%, a pozostałe 4,7% przypada na transport.

REKLAMA


Wpływ poszczególnych sektorów na spadek emisji CO2 w 2012 r. spowodowany produkają energii z OZE. Źródło: Renewable Energy in Europe for Climate Change Mittigation, JRC 2015.

Tylko w 2012 r. emisja CO2 w Unii Europejskiej miała wynieść w sumie 4546 mln ton, a dzięki generacji energii z OZE uniknięto emisji na poziomie 716 mln ton CO2 w porównaniu do 529,5 mln ton CO2 w roku 2009.

W ubiegłym roku JRC wskazał w raporcie Climate Impacts in Europe The JRC PESETA II Project, że w 2013 r. padł rekord globalnej emisji CO2 – wyniósł 35,3 mld ton – jednak odnotowany wówczas wzrost emisji, który wyniósł 2%, był wolniejszy niż średni roczny wzrost emisji CO2 od roku 2003, kiedy wynosił 3,8% (z wyjątkiem lat kryzysu gospodarczego).

REKLAMA

W 2013 r. emisje CO2 w Unii Europejskiej zmalały o 1,4% r/r. W tym czasie wzrosły jednak w USA o 2,5%, a w Chinach o 4,2%.

Unia Europejska należy do trójki największych emitentów CO2. Jej udział w globalnej emisji CO2 wynosi około 11%. Więcej emitują Chiny i USA, których udział w tym zakresie wynosi odpowiednio ok. 29% i 15%.

W wydanym w 2014 r. raporcie JRC wnioskuje, że jeśli nie zostaną podjęte adekwatne środki w walce ze zmianami klimatu, średnia globalna temperatura wzrośnie o 3,5 st. C w porównaniu do okresu sprzed rewolucji przemysłowej, a w takiej prognozie wycenia koszty negatywnych skutków zmian klimatu dla Unii Europejskiej na 190 mld euro. 

Zdaniem unijnej dyrekcji, z powodu zmian klimatu w takim scenariuszu liczba zgonów spowodowana upałami pod koniec obecnego wieku wzrośnie w Europie do 200 tysięcy, szkody spowodowane powodziami przekroczą 10 mld euro, a na południu kontynentu spłonie 8 tys. km2 lasów.

JRC twierdzi, że jeśli uda się ograniczyć wzrost globalnej temperatury poniżej 2 st. C do końca obecnego wieku, wówczas koszty zmian klimatu w UE zostaną ograniczone o około 30% tej sumy.

gramwzielone.pl