Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia

Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia
Siemens press

Towarowa Giełda Energii, która prowadzi rejestr handlu gwarancjami pochodzenia, zanotowała pierwsze umowy sprzedaży gwarancji obejmujących wolumen wyprodukowanej energii na poziomie 104 535 MWh.

Gwarancje pochodzenia potwierdzają wyprodukowanie określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Ich nabywcy mogą poszczycić się tym, że określona cześć energii, którą konsumują, pośrednio pochodzi z OZE.

System gwarancji pochodzenia zgodnie z unijną dyrektywą o odnawialnych źródłach energii implementowano do polskiego prawa w ramach nowelizacji Prawa energetycznego z  2013 r. (tzw. małego trójpaku). Jednak handel gwarancjami ruszył w praktyce dopiero niedawno.

REKLAMA
REKLAMA

Gwarancje pochodzenia producentom zielonej energii wystawia Urząd Regulacji Energetyki i są one wczytywane do systemu informatycznego Towarowej Giełdy Energii. – Użytkownicy systemu mogą następnie handlować gwarancjami lub przekazywać je Odbiorcom Końcowym (O.K.) jako dowody zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Istnieje również możliwość zwrócenia się do TGE z prośbą o dokument potwierdzający Odbiorcy Końcowemu, że kupiona przez niego energia pochodzi ze źródła odnawialnego – informuje TGE.

TGE dodaje, że w ramach Rejestru Gwarancji Pochodzenia na stronę kupującą oczekuje obecnie kolejnych 265 000 gwarancji pochodzenia. 

Więcej o mechanizmie gwarancji pochodzenia w artykule: Gwarancje pochodzenia energii z OZE. Czy będzie można na nich zarobić?

gramwzielone.pl