Rośnie grono gmin działających na rzecz klimatu

Rośnie grono gmin działających na rzecz klimatu
Fot. MattJP, flickr cc

Koordynowana przez Narodowy Fundusz unijna inicjatywa na rzecz realizacji polityki energetyczno-klimatycznej zyskuje sprzymierzeńców. Do Porozumienia Burmistrzów przystąpili nowi członkowie – osiemnaście gmin.

Deklarację przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów podpisali podczas tegorocznych Pomorskich Dni Energii przedstawiciele władz: Sopotu, Krokowej, Pruszcza Gdańskiego, Kalisk, Gniewu, Miastka, Tuchomia, Czarnej Dąbrówki, Ustki, Chojnic, Skarszew, Pelplina, Rumii, Wicka, Lęborka, Pucka, Słupska i Brus. Tym samym lista sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów  zwiększyła się w Polsce do 60, a województwo pomorskie stało się liderem w działaniach na rzecz unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Porozumienie między burmistrzami to popularny ruch europejski, skupiający władze lokalne i regionalne. Dobrowolnie włączają się one w działania na rzecz lepszego wykorzystania energii, jej oszczędzania i wykorzystania źródeł odnawialnych. Członkowie Porozumienia Burmistrzów zobowiązują się do spełnienia, a nawet przekroczenia, celów pakietu energetyczno-klimatycznego. To oznacza, że do 2020 roku zmniejszą, na podlegających im obszarach, emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc.

REKLAMA

To ambitna inicjatywa europejska, która osiągnęła bezprecedensowy sukces. Zrzesza niemal 6,5 tys. miast i gmin europejskich i obejmuje jedną trzecią populacji Europy. Narodowy Fundusz aktywnie, poprzez udzielane wsparcie finansowe, pomaga polskim samorządom w ochronie środowiska – powiedział Jacek Gdański, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

NFOŚiGW pełni rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów na mocy umowy partnerstwa z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej.  Plany działań na rzecz zrównoważonej energii mają kluczowe znaczenie dla samorządów, które chcę ograniczać szkodliwe emisje. Narodowy Fundusz podpisał umowy na dofinansowanie ponad 600 planów gospodarki niskoemisyjnej, które są podstawą do realizacji celów energetyczno-klimatycznych i umożliwią gminom przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów.

REKLAMA

Porozumienie zakłada współpracę władz lokalnych i regionalnych, by zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Cieszę się, że tak wiele pomorskich samorządów przystąpiło do projektu koordynowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział minister środowiska Maciej Grabowski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako terytorialny koordynator Porozumienia Burmistrzów, zdołał zaangażować do działań na rzecz zrównoważonej energii najwięcej gmin w kraju.

Porozumienie ułatwia wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwiązań proekologicznych pomiędzy poszczególnymi samorządami.  Wierzę, że podpisanie go doprowadzi do zwiększenia liczby inwestycji i projektów, związanych z ochroną środowiska w całym regionie – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Mieszkańcy miast zużywają 70 proc. ogółu wytworzonej energii, wpływającej na emisje gazów cieplarnianych. Dlatego Komisja Europejska uznała, że  współpraca i wymiana wiedzy pomiędzy miastami jest niezwykle ważna. Porozumienie Burmistrzów planuje włączyć się w realizację nowych ram politycznych UE na lata 2020-2030, dotyczących klimatu i energii. Unia Europejska postawiła sobie za zadanie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o  40 proc. do 2030 roku. 

NFOŚiGW