Dłuższy termin na uwagi dot. cen referencyjnych

Dłuższy termin na uwagi dot. cen referencyjnych
Ed Suominen, flickr cc

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Krajowa Agencja Poszanowania Energii S. A. opracowuje analizę w zakresie oszacowania kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby wyznaczania cen referencyjnych, o których mowa w art.77 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478).

W porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki KAPE przedłuża czas wypełniania formularzy przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE. Prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy do 30.09.2015 r. na adresy: basztemborski@kape.gov.pl oraz rwnuk@kape.gov.pl

Serdecznie dziękujemy przedsiębiorstwom za przesłane dotychczas formularze i uczestnictwo w konsultacjach. 

REKLAMA

Formularz do określania cen referencyjnych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (pobierz)

REKLAMA

Pytania prosimy kierować do: 

Bartłomieja Asztemborskiego + 693 202 127

oraz Ryszarda Wnuka + 691 956 507

Krajowa Agencja Poszanowania Energii