ACER po stronie URE ws. niekontrolowanych przepływów energii

ACER po stronie URE ws. niekontrolowanych przepływów energii
Martin Sutherland, flickr cc

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for Cooperation of Energy Regulators – ACER) opowiedziała się za stanowiskiem Polski w sprawie nieskoordynowanej z innymi krajami wymiany energii elektrycznej między Austrią i Niemcami.

ACER przyznając rację polskiej stronie stwierdził, że zjawisko nieplanowych przepływów destabilizuje pracę polskiej i sąsiadujących sieci, co praktycznie uniemożliwia wymianę handlową pomiędzy systemem polskim i niemieckim.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, zjawisko niekontrolowanych przepływów energii z Niemiec do Austrii z wykorzystaniem połączeń na granicy polsko-niemieckiej, niemiecko-czeskiej oraz czesko-austriackiej powoduje „istotne ograniczenia strukturalne” uniemożliwiające wykorzystanie połączenia polsko-niemieckiego do realizacji innych transakcji handlowych, a tym samym nie ma możliwości udostępnienia dodatkowych mocy.

REKLAMA

Połączenie austriacko-niemieckie nie ma bowiem wystarczającej zdolności do przyjęcia wszystkich przepływów wynikających z realizacji umów handlowych, tak więc realizowane są one głównie przez połączenia na granicy polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej oraz czesko-niemieckiej i czesko-austriackiej. To uniemożliwia tym samym udostępnienie dodatkowych mocy uczestnikom rynku z Polski czy Czech.

URE dodaje, że brak wyznaczania zdolności przesyłowych na granicy austriacko-niemieckiej powoduje konkretne straty wynikające z niemożności uczestnictwa w wymianie transgranicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Straty te ACER oszacował na poziomie 87,5 mln euro  w 2011 r., 116,7 mln euro w 2012 r. i 108,6 mln w 2013 r.

REKLAMA

Nasze stanowisko, które poparło większość regulatorów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, pokazuje, że funkcjonujące od lat systemy między wybranymi krajami, nie mogą być niespójne z obecnym prawem europejskim – komentuje prezes URE Maciej Bando.

PAP dodaje, że niekontrolowane przepływy energii z Niemiec do Austrii uniemożliwiły wykorzystanie połączenia z Niemcami w celu zwiększenia podaży energii w polskim systemie energetycznym podczas sierpniowych problemów z niedoborem energii.

W swojej opinii ACER zaleca regulatorom i operatorom systemów przesyłowych w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej przedstawienie w ciągu 4 miesięcy harmonogramu wdrożenia skoordynowanych procedur alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej, a także jak najszybsze wdrożenie metody łączenia rynków krajowych (Market Coupling) z uwzględnieniem rzeczywistych przepływów energii w sieci tzw. Flow-Based Market Coupling.

Dodatkowo regulatorzy i OSP z Niemiec i Austrii powinni wprowadzić przejściowe środki zaradcze dla uczestników rynku w związku z wprowadzeniem skoordynowanych zasad alokacji mocy przesyłowych na granicy niemiecko-austriackiej.

gramwzielone.pl