DM Consus: prognoza cen uprawnień do emisji CO2 powyżej 8 euro

DM Consus: prognoza cen uprawnień do emisji CO2 powyżej 8 euro
Mathias, flickr cc

Wrześniowa prognoza cen uprawnień EUA w ostatnim kwartale 2015 r. nie zmieniła się w stosunku do prognozy publikowanej w sierpniu i wynosi 8,21 euro. Głównymi czynnikami wpływającym na obecną prognozę ceny są decyzja w sprawie MSR (wzrost), COP21 (wzrost) oraz prace nad kształtem kolejnego okresu rozliczeniowego (wzrost) – informuje Dom Maklerski Consus. 

Zgodnie z oczekiwaniami, ministrowie środowiska państw członkowskich UE zaakceptowali uzgodnioną w trakcie negocjacji trójstronnych reformę MSR. Pomimo sprzeciwu sześciu państw, system mający na celu zarządzanie nadpodażą uprawnień dostępnych na rynku rozpocznie swoje działanie od stycznia 2019 r. Decyzja ta w znacznym stopniu zredukuje niepewność wśród uczestników rynku i ograniczy gwałtowne ruchy cenowe. W zamyśle twórców powinna przyczynić się do wzrostu cen w długim okresie.

REKLAMA

Z miesiąca na miesiąc przybywa państw składających kontrybucje redukcji emisji gazów cieplarnianych (INDC), czego efektem ma być podpisanie nowego porozumienia klimatycznego na grudniowym szczycie COP21 w Paryżu. Tylko łączne uczestnictwo państw w konstruowaniu globalnej umowy może przynieść oczekiwane efekty. Obecny poziom zaawansowania prac (71 deklaracji) przybliża do podpisania protokołu post-Kioto. Tym samym okaże się, czy Europa nie jest osamotniona w walce ze zmianami klimatu spowodowanymi działalnością człowieka. Ewentualne porozumienie paryskie będzie miało wpływ na ceny jednostek CER, a niewykluczone, że pośrednio również na europejskie jednostki EUA.

REKLAMA

Kolejnym projektem, zaraz po reformie MSR, jakim zajmuje się Komisja Europejska jest ustalenie reform systemu EU ETS w latach 2021-2030. We wrześniu odbyła się druga runda wstępnych rozmów urzędników państwowych, które przygotowują grunt pod spotkanie ministrów środowiska w tej sprawie 26 października. Wszelkie informacje dotyczące potencjalnych zmian mogą powodować wzrost zmienności na rynku.

Dom Maklerski Consus