MG: taryfy gwarantowane tylko za energię po zbilansowaniu

MG: taryfy gwarantowane tylko za energię po zbilansowaniu
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki potwierdziło pojawiającą się od pewnego czasu w branży OZE i niekorzystną dla przyszłych prosumentów interpretację systemu taryf gwarantowanych, z których będą mogli skorzystać inwestorzy uruchamiający od przyszłego roku produkcję energii w najmniejszych mikroinstalacjach OZE.

Portal Gramwzielone.pl zapytał resort gospodarki, czy zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii, w przypadku sprzedaży energii w systemie taryf gwarantowanych z mikroinstalacji o mocy do 10 kW, wskazana w ustawie taryfa gwarantowana będzie przysługiwała właścicielowi mikroinstalacji za każdą wprowadzoną do sieci ilość energii – czy jednak w tym przypadku będzie stosowany najpierw system bilansowania w okresie półrocznym energii sprzedanej z energią kupioną z sieci, a taryfa gwarantowana będzie przysługiwać tylko za zbilansowane nadwyżki energii wprowadzonej do sieci?

W odpowiedzi Ministerstwo Gospodarki wskazało, że „taryfa gwarantowana będzie przysługiwać tylko za zbilansowane nadwyżki energii wprowadzonej do sieci”.

REKLAMA

Taryfy gwarantowane z bilansowaniem czy bez?

Zgodnie z ustępem 10. (mikroinstalacje o mocy do 3 kW) oraz ustępem 15 (3-10 kW) artykułu 41 ustawy o OZE, w ramach systemu taryf gwarantowanych „sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW (lub o mocy powyżej 3 kW do 10 kW) włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej”.

Cena za sprzedaż energii w systemie taryf gwarantowanych ma być gwarantowana i niezmienna w okresie 15 lat.

Jednocześnie znajdujące się w ustawie o OZE zapisy w tzw. poprawce prosumenckiej nie wskazują na konieczność bilansowania energii wprowadzanej do sieci w ramach systemu taryf gwarantowanych z energią kupowaną z sieci. Tak przynajmniej można było do tej pory te zapisy interpretować.  

Dotychczas, w opinii podzielanej na rynku OZE, w tym m.in. przez autorów poprawki prosumenckiej, system taryf gwarantowanych, którym będzie można objąć mikroinstalacje OZE o mocy do 10 kW uruchamiające sprzedaż energii do sieci od 1 stycznia 2016 r., miałby umożliwiać sprzedaż po taryfie gwarantowanej każdej ilości energii, która trafia do sieci operatora systemu dystrubycyjnego.

W takim rozumieniu poprawki prosumenckiej system taryf gwarantowanych nie powinien być łączony z tzw. bilansowaniem (net-meteringiem) energii sprzedanej do sieci z energią kupioną z zakładu energetycznego.

REKLAMA

Systemem net-meteringu zostaną objęte po 31 grudnia br. mikroinstalacje uruchomione wcześniej oraz mikroinstalacje o mocy do 10 kW uruchamiane po 2015 r., które zbudowano przy wsparciu z programu Prosument, a także wszystkie nowe mikroinstalacje o mocy od 10 kW do 40 kW.

Energia trafiająca do sieci, która podlega systemowi net-meteringu, ma być bilansowana w okresach półrocznych z energią kupioną z sieci. W przypadku, gdy w danym półroczu właściciel mikroinstalacji odda do sieci więcej energii niż kupił w tym czasie od zakładu energetycznego, wówczas za każdą kilowatogodzinę nadwyżki będzie mu przysługiwać stawka odpowiadająca średniej cenie energii na rynku hurtowym w poprzednim kwartale (obecnie około 0,17 zł/kWh).

Korzyść finansową ze sprzedaży nadwyżek energii w systemie bilansowania pomniejszy jednak konieczność zapłacenia dodatkowych opłat za energię pobraną z sieci. W przypadku energii kupowanej z sieci bilansowany będzie bowiem tylko składnik ceny energii, a do uiszczenia nadal pozostaną dodatkowe opłaty, w tym opłata dystrybucyjna.

Co z nowelizacją ustawy o OZE?

Szansę na doprecyzowanie niejasności wynikających z art. 41 ustawy o OZE, który wprowadza nowe zasady wsparcia dla mikroinstalacji uruchamianych od początku 2016 r., daje przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy o OZE.

Problem w tym, że projekt nowelizacji ustawy póki co utkwił na etapie konsultacji międzyresortowych, a jego procedowanie opóźnią wybory parlamentarne, po których o dalszym losie nowelizacji ustawy o OZE będzie decydować już nowy rząd i nowy parlament, w którym zabraknie przynajmniej niektórych posłów, którzy forsowali przyjęcie poprawki prosumeckiej – w tym autora poprawki prosumenckiej – posła Artura Bramory, dla którego zabrakło miejsca na listach wyborczych PSL.

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o OZE przed terminem wejścia w życie nowego systemu wsparcia, czyli przed 1 stycznia 2016 r., będzie wymagać od nowego rządu i parlamentu wyjątkowej determinacji.

Jeśli zabraknie regulacji, które doprecyzują nowe zasady wsparcia dla prosumentów, czy choćby jasnych interpretacji nowych zasad dopłat ze strony resortu gospodarki czy Urzędu Regulacji Energetyki, po 31 grudnia 2015 r. możemy spodziewać się chaosu, z którym będą musieli zmierzyć się inwestorzy zamierzający uruchomić swoje mikroinstalacje w nowym systemie wsparcia dla OZE. 

Więcej na temat interpretacji nowego systemu wsparcia dla prosumentów w artykule: MG wyjaśnia wątpliwości wokół zasad wsparcia dla mikroinstalacji

gramwzielone.pl