Bloomberg o trzech trendach, które zmienią energetykę

Bloomberg o trzech trendach, które zmienią energetykę
Fot. SolarWorld

Michael Liebreich z Bloomberg New Energy Finance wskazuje na trzy podstawowe trendy, które jego zdaniem zmienią globalny rynek energetyczny.

Wśród najważniejszych trendów w sektorze energetycznym, które wymienia szef Bloomberg New Energy Finance i które mają według niego wpłynąć na przyszłość energetyki, są: 1. Utrzymanie się niskich cen paliw kopalnych, 2. Dominacja odnawialnych źródeł energii około roku 2040 oraz związane z tym wyzwania dla zarządzających sieciami energetycznymi, 3. Spadek dynamiki wzrostu zapotrzebowania na energię, która straci związek ze wzrostem gospodarczym.

Michael Liebreich wskazuje, że w najbliższych latach możemy mieć do czynienia nie tylko ze spadkiem cen energii z OZE, o czym Bloomberg ostatnio systematycznie informuje w swoich raportach, ale także na spadek cen wydobycia gazu łupkowego – mogącego uzupełanić się w przyszłych miksach energetyczncyh z OZE.

REKLAMA

Szef BNEF wskazuje, że ze względu na nowe, efektywniejsze technologie koszty wydobycia gazu łupkowego spadły w latach 2011-2015 średnio o 71%.

Jednocześnie BNEF wskazuje na dalszy spadek kosztów w OZE, zwłaszcza w przypadku przemysłowych instalacji fotowoltaicznych, oceniając, że LCOE z PV może zacząć zrównywać się z kosztami produkcji energii z konwencjonalnych elektrowni już w perspektywie 10 lat.

REKLAMA


Prognoza spadku kosztów LCOE produkcji energii z poszczególnych źródeł w latach 2015-2040 (w USD/MWh). Źródło: Michael Liebreich, BNEF.

W przypadku udziału OZE w miksach energetycznych poszczególnych krajów Bloomberg New Energy Finance ocenia, że w roku 2040 liderem w tym zakresie będą Niemcy z udziałem zielonej energii w miksie energetycznym na poziomie 77%, a Chiny (37%) wyprzedzą w tym zakresie Japonię (20%), USA (24%) czy Indie (32%).

Kilka dni temu Bloomberg przedstawił zaktualizowaną analizę średnich kosztów produkcji w różnych źródłach energii, z której wynika, że koszty energii z wiatru są już w niektórych regionach świata niższe niż koszty produkcji energii z konwencjonalnych źródeł. Więcej na temat LCOE poszczególnych źródeł energii w analizie BNEF w artykule: BNEF porównuje koszty energii z OZE i paliw kopalnych. Wiatr tańszy niż atom i węgiel

Z kolei w tegorocznej edycji raportu New Energy Outlook 2015. Powering a Changing World Bloomberg zapewnia, że boom na energetykę odnawialną zmieni gruntownie sposób, w jaki ludzie produkują energię elektryczną a spadek kosztów fotowoltaiki i rozwój technologii PV spotęguje inwestycje w sektorze fotowoltaicznym, które do 2040 roku mają osiągnąć poziom aż 3,7 bln dolarów.

gramwzielone.pl