27 listop Służebność przesyłu

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
-REALIZACJA NOWYCH INWESTYCJI ORAZ REGULACJE ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH

27 listopada 2015 r., WARSZAWA

 

REKLAMA

PROGRAM:

 

1. Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

2. Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu

3. Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu 

4. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia (już posadowionych) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie

5. Służebność przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

6. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot

7. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości przy braku zgody właściciela nieruchomości

8. Przybliżenie znaczenia pojęcia zaszłości i jego podziały na różne okresy czasowe

9. Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe

10. Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty)

11. Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności

12. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń – przez właścicieli i użytkowników wieczystych

 

REKLAMA

PRELEGENT:

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Jego praca zawodowa i to poczynając od Sądu Rejonowego, przez Sąd Okręgowy do obecnie Sądu Apelacyjnego obejmuje m.in. problematykę związaną z aspektem cywilno-prawnym funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych i to zarówno przedsiębiorstw dystrybucji (jak i obrotu) związanych z problematyką umiejętnego wykorzystanie przez przedsiębiorstwa służebności przesyłu oraz wywłaszczenia nieruchomości (innych regulacji cywilno-prawnych) dla wzmocnienia bezpieczeństwa nowych jak i zrealizowanych już inwestycji sieciowych, kierowanych do przedsiębiorstw przez właścicieli nieruchomości szeroko rozumianych roszczeń finansowych i eksmisyjnych związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych na cudzych gruntach.Prowadzi również od kilkunastu lat szkolenia na terenie całej Polski, w tym również w dużej ilości dla całego sektora energetycznego (zwłaszcza od 1998 roku).

 

 

 

Promocyjna cena: 790 zł + VAT przy zgłoszeniu do 13 listopada 2015 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem

 

 

Kontakt z organizatorem:

 

Progress Group

tel.: 22 750 25 93

biuro@progressgroup.pl

www.progressgroup.pl