Polskie koncerny energetyczne straciły 16,9 mld zł

Polskie koncerny energetyczne straciły 16,9 mld zł
Foto. Amio Cajander, flickr cc

Tegoroczne notowania giełdowe państwowych koncernów energetycznych pokazują znaczący spadek ich wartości. Bez wyjątku traciły na wartości akcje PGE, Taurona Energi i Enei.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że od początku roku łączna kapitalizacja koncernów energetycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stopniała o 16,9 mld zł, czyli więcej niż wynosi szacowane na 13-14 mld zł zadłużenie polskiego górnictwa.

Wśród powodów takiej sytuacji „RZ” wymienia, oprócz ogólnych trendów panujących w światowej energetyce, które przekładają się na spadek wartości koncernów energetycznych, także podejmowane w Polsce decyzje polityczne, w tym głównie naciski dotyczące przejmowania przez energetykę nierentownych kopalń.

REKLAMA
REKLAMA

Rekordzistą w stratach jest Tauron, którego wartość akcji od początku roku spadła o 37 proc. Wpływ na ten wynik miały informacje o możliwym przejęciu przez tą spółkę zadłużonej kopalni Brzeszcze. Poprzedni zarząd Taurona, który sprzeciwiał się planom rządu i nie chciał przejąć nierentownej kopalni, został odwołany.

„RZ” zwraca uwagę, że inwestorów giełdowych do inwestowania w polską energetykę zniechęcają ponadto plany dalszej konsolidacji samych spółek energetycznych. Tymczasem nowy prezes Taurona Jerzy Kurella forsuje pomysł połączenia Taurona, Enei i Energi.

Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej”.

gramwzielone.pl