UE zwiększy finansowanie na niskoemisyjne inwestycje

UE zwiększy finansowanie na niskoemisyjne inwestycje
Fot. Thijs ter Haar, flickr cc

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zrzeszająca unijnych ministrów finansów przyjęła decyzję o zwiększeniu finansowania publicznego UE na rzecz działań związanych ze zmianami klimatu. 

ECOFIN w konkluzjach z ostatniego posiedzenia podkreśla potrzebę nasilenia inwestycji w niskoemisyjny i odporny na zmianę klimatu rozwój, potrzebę rezygnacji z wysokoemisyjnych inwestycji oraz rolę opłat za emisje, które mogą zostać uzyskane za pomocą różnych narzędzi: przepisów prawnych, systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz podatków od emisji.

Jak informuje Komisja Europejska, państwa członkowskie udzieliły w 2014 r. najuboższym i najbardziej potrzebującym krajom pomocy w wysokości 14,5 mld EUR z przeznaczeniem na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i dostosowanie się do konsekwencji zmiany klimatu.

REKLAMA
REKLAMA

W latach 2014–2020 co najmniej 20% budżetu UE zostanie przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu. W latach 2007–2013 instrumenty finansowania publiczno-prywatnego w UE przyczyniły się do inwestycji o wartości 25 mld EUR w projekty w dziedzinie klimatu w krajach rozwijających się. Szacuje się, że zwiększenie finansowania dotacyjnego UE w te instrumenty mieszane może w nadchodzących latach doprowadzić do wzrostu poziomu inwestycji do 50 mld euro do 2020 r.

 UE potwierdziła dzisiaj swoją pozycję lidera w finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu. Przed ważnym spotkaniem, jakim jest konferencja COP21, przeznaczamy znaczne środki finansowe dla krajów rozwijających się i nie jest to nasze ostatnie słowo. Określiliśmy dzisiaj również jasne zasady, których celem jest osiągnięcie jak najlepszej skuteczności finansowania: każdy płaci swoją część zależnie od swoich możliwości w danym momencie; osiągnięcie pełnego zaangażowania sektora prywatnego poprzez zapewnienie odpowiednich sprzyjających warunków; oraz ukierunkowanie środków na rzecz krajów będących w najtrudniejszej sytuacji – komentuje Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków 

– UE jest gotowa nadal odgrywać rolę największego światowego darczyńcy w finansowaniu działań związanych z klimatem i chce zwiększać swoje wsparcie. Z niedawnego sprawozdania OECD wynika, że ogólnoświatowy cel 100 mld dolarów jest w zasięgu możliwości. W ostatnich tygodniach intensywnego zaangażowania politycznego przed spotkaniem w Paryżu jesteśmy na dobrej pozycji, aby osiągnąć ambitne porozumienie. Nadszedł czas, aby przełożyć wyrażaną niedawno wolę polityczną na konkretne wyniki negocjacji – powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

gramwzielone.pl