Wymieniono Radę Nadzorczą NFOŚiGW

Wymieniono Radę Nadzorczą NFOŚiGW
Gramwzielone.pl (c)

Nowy minister środowiska prof. Jan Szyszko wprowadził zmiany w składzie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFOŚiGW został prof. Roman Niżnikowski, zaś zastępcą przewodniczącego – Marek Ryszka.

REKLAMA

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski ukończył studia w 1977 roku na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w r. 1981, dr hab. w r. 1989, a tytuł profesora w r. 1996. W 2001 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1996-1999 był prodziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, od 2013 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Od roku 2003 jest członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Pełnił kierownicze funkcje w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym. Od 2009 roku był Przewodniczącym Funduszu Promocji Mięsa Owczego przy Agencji Rynku Rolnego.

REKLAMA

Obecnie skład Rady Nadzorczej NFOŚiGW przedstawia się następująco:

 • Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marek Ryszka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Marek Tramś – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Mirosław Czekaj – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Michał Baj – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 • Roman Sobiecki – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki
 • Waldemar Sługocki – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 • Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel organizacji ekologicznych
 • Janusz Wojdalski – Członek Rady Nadzorczej
 • Zbigniew Myczkowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Popławski – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Matysiak – Członek Rady Nadzorczej

gramwzielone.pl