Handel energią i zielonymi certyfikatami na TGE. Dane za listopad

Handel energią i zielonymi certyfikatami na TGE. Dane za listopad
Vestas press

Towarowa Giełda Energii przedstawiła podsumowanie obrotów na rynkach energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych na TGE w listopadzie 2015 r. Odnotowano wzrost na wszystkich rynkach energii i rekordowy wolumen obrotu prawami majątkowymi. 

Energia elektryczna

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w listopadzie 2015 r. wyniósł 24 912 489 MWh, co oznacza wzrost o 12,6 proc. w stosunku do listopada ubiegłego roku. Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 22 721 938 MWh – wzrost o 12,6 proc. w relacji rok do roku. Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 186 279 MWh – wzrost o 12,0 proc. r/r. 

REKLAMA

Skumulowane obroty energią elektryczną na TGE od początku roku do końca listopada wyniosły  169 761 697  MWh, spadając o 0,57 proc. w skali rocznej.

Rynek Instrumentów Finansowych

4 listopada Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych, na którym przedmiotem obrotu są rozliczane pieniężnie kontrakty futures na określany na Rynku Dnia Następnego indeks TGe24TGE.

Podczas pierwszego dnia notowań zawarto transakcje na styczniowej serii  futures (styczeń 2016 r.) o nazwie skróconej F_TGe24_M-01-16 o wolumenie 1 488 MWh i wartości 231 012 zł. Kurs Rozliczeniowy (OKR) dla wygasającej w listopadzie serii kontraktu futures wyniósł 154,94 zł/MWh.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w listopadzie 2015 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 5 529 062 MWh. Oznacza to spadek w porównaniu do listopada 2014 r. o 63,3 proc.

REKLAMA

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 1 351 440 wzrastając o 9,7 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego osiągnął wartość 476 974 MWh wzrastając o 34,9 proc. Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 3 700 648 MWh. Skumulowane obroty gazem ziemnym na TGE od początku roku do końca listopada wyniosły 98 631 336 MWh, malejąc o 4,37 proc. w skali rocznej.

Rynek Praw Majątkowych

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w listopadzie br. 3 743 116  MWh, wzrastając w skali roku o 50,2%.

Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 68 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2466 członków rejestru. W listopadzie 2015 r. przybyło 51 kolejnych.

Na Rynku Instrumentów Finansowych status członka RIF posiada siedem podmiotów: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz ING Securities.

Towarowa Giełda Energii