Jest nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE

Jest nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE
Gramwzielone.pl (c)

Potwierdzają się wcześniejsze zapowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego dotyczące przesunięcia daty wprowadzenia nowego systemu wsparcia. Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE, która zakłada odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie nie tylko nowego systemu aukcyjnego, ale także systemu wsparcia, którym zgodnie z brzmieniem obowiązującej ustawy o OZE od początku stycznia mają zostać objęci właściciele mikroinstalacji.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, którą parlament przyjął w lutym br. i która weszła w życie w maju, z dniem 1 stycznia 2016 r. w życie ma wejść rozdział IV tej ustawy poświęcony nowym zasadom dopłat dla producentów zielonej energii. Zmienić mają się zasady nie tylko sprzedaży energii z uruchamianych po 2015 r. większych instalacji OZE działających w ramach systemu aukcyjnego, ale także z mniejszych instalacji OZE o mocy do 40 kW określonych jako tzw. mikroinstalacje.

Teraz jednak, zaledwie na kilkanaście dni przed planowanym wejściem w życie nowego systemu wsparcia, do Sejmu trafił przygotowany przez PiS, poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE, który ma na celu odroczenie wejścia w życie nowych regulacji o 6 miesięcy – do końca czerwca 2016 r.

REKLAMA

Jak czytamy w projekcie nowelizacji, rozdział 4 ustawy o OZE ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

W nowelizacji proponuje się również przesunięcie wygaśnięcia przepisów Prawa energetycznego w art. 9e, który dotyczy wydawania świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) – z zapisanej w obecnej wersji ustawy daty 1 stycznia 2016 r. na 30 czerwca 2016 r.

Wejście w życie zaproponowanej nowelizacji pozwoli na dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie tych inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Złożona w Sejmie nowelizacja ustawy o OZE ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. Najpierw jednak wymaga przeprowadzenia całego parlamentarnego procesu legislacyjnego, w przypadku którego projekt nowelizacji jest na samym początku.

Jak autorzy nowego projektu nowelizacji ustawy o OZE argumentują potrzebę jej przyjęcia?

REKLAMA

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy, że przepisy obowiązującej ustawy o OZE wymagają:

1. Przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój;

2. Przygotowania niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie;

3. Dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesięcy umożliwi oddanie tych inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia.

– Niezależnie do powyższego w ocenie projektodawców odroczenie wejścia w życie rozdziału 4 ustawy umożliwi Ministrowi Energii zakończenie prac legislacyjnych związanych z nowelizacją ustawy tzw. technicznej mającej na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziału 4, w szczególności w części umożliwiającej skorzystanie przez prosumentów (mikrowytwórców), wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, z mechanizmu wsparcia określonego w art. 41, w kontekście możliwości i dopuszczalności korzystania z pomocy publicznej – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

W zakresie zmian w ustawie o OZE możemy spodziewać się nowych regulacji dotyczących energetyki wiatrowej, czyli realizacji postulatów zgłaszanych od dłuższego czasu przez PiS.

Przedmiotowy projekt ustawy zawiera rozwiązania, które wywołają pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Jego uchwalenie doprowadzi do przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających dalszy rozwój oraz utrzymania działania obecnych biogazowni rolniczych. Odroczenie wejścia w życie rozdziału 4 ustawy umożliwi również przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych – zaznaczają autorzy projektu nowelizacji. 

Poselski projekt nowelizacji ustawy o OZE autorstwa PiS [PDF]

gramwzielone.pl