WFOŚiGW w Szczecinie uruchomił nabór w programie Prosument

WFOŚiGW w Szczecinie uruchomił nabór w programie Prosument
Foto. WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wznowił przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w programie Prosument, z którego można pozyskać preferencyjną pożyczkę i dotację na zakup i montaż domowej mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

WFOŚiGW w Szczecinie brał już udział w I edycji programu Prosument, który NFOŚiGW realizował we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, i był w tym zakresie jednym z efektywniejszych funduszy.

W pierwszej edycji programu Prosument realizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie podpisano 500 umów na dofinansowanie mikroinstalacji OZE o wartości 22 mln zł. Szczeciński Fundusz podał, że wnioskodawcy z woj. zachodniopomorskiego najczęściej aplikowali o dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,5 do 6 kW.

REKLAMA

Przyjmowanie wniosków w pierwszej turze szczeciński Fundusz zakończył z dniem 28 lipca. Powodem zamknięcia naboru było przekroczenie limitu przyznanego przez NFOŚiGW na realizację programu przez łączną kwotę złożonych w woj. zachodniopomorskim wniosków o dofinansowanie.

Jednocześnie szczeciński Fundusz zapewnił, że wnioski, które otrzyma po 28 lipca, zostaną odesłane do wnioskodawcy z adnotacją, że będą mogły być ponownie złożone po ogłoszeniu drugiej edycji programu Prosument z uwzględnieniem zmian w programie przyjętych przez NFOŚiGW.

W październiku WFOŚiGW w Szczecinie i NFOŚiGW podpisały kolejną umowę na realizację Prosumenta. Tym razem szczeciński Fundusz otrzyma na ten cel z NFOŚiGW w sumie 50 mln zł.

REKLAMA

Wnioski można składać w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie, ale także w dwóch punktach konsultacyjnych, które szczeciński Fundusz otworzył w Szczecinie i Koszalinie. Zachodniopomorski fundusz jest jedyną instytucją tego typu, który uruchomił w celu realizacji Prosumenta dodatkowe punkty obsługi.

W kolejnym naborze wniosków dla WFOŚiGW do programu Prosument przystąpiło 8 wojewódzkich funduszy – oprócz Szczecina – z Gdańska, Olsztyna, Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, Torunia i Białegostoku.

W przyszłym miesiącu ma ruszyć nabór wniosków w programie Prosument, który realizuje BOŚ Bank. Obecnie NFOŚiGW i BOŚ finalizują warunki umowy w tym zakresie. BOŚ jest ponownie jedynym bankiem, do którego można złożyć wniosek w sprawie przyznania dofinansowania na montaż domowej mikroinstalacji w programie Prosument.

NFOŚiGW prowadzi ponadto nabór wniosków dla gmin. Do tej pory Fundusz zatwierdził dofinansowanie dla 9 gmin o łącznej wartości 28,2 mln zł. Wnioski kolejnych gmin czekają na decyzje. 

Więcej informacji o programie Prosument w zakładce: Program „Prosument”. Bieżące informacje

gramwzielone.pl