Spadek liczby nowych odbiorców TPA w listopadzie

Spadek liczby nowych odbiorców TPA w listopadzie
Fot. net-efekt, flickr cc

Według informacji Urzędu Regulacji Energetyki, w listopadzie 2015 r. zmiany sprzedawcy energii dokonało ponad 5,3 tys. gospodarstw domowych i blisko 1,3 tys. podmiotów instytucjonalnych.

Po październiku 2015 r., w którym istotnie wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii zarówno wśród firm jak i gospodarstw domowych, w listopadzie odnotowano w tym zakresie spadek.

URE podaje, że zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A, B, C w październiku 2015 r. wyniosła 4 040, natomiast w listopadzie 2015 r. liczba zmian sprzedawcy wyniosła 1 295. Natomiast w grupie taryfowej G w październiku 2015 r. przeprowadzono 10 566 zmian sprzedawcy, a w listopadzie 2015 r. liczba ta wyniosła 5 347 zmian.

REKLAMA

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C według stanu na koniec listopada 2015 r. wyniosła 155 882, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 33 104 co stanowi wzrost o 27 proc. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych według stanu na koniec listopada 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 378 007, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 90 280, co stanowi wzrost o 31,4 proc.

REKLAMA

Źródło: URE

Ostatni monitoring URE wskazuje, że od początku procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej, do końca listopada br. sprzedawcę energii zmieniło ponad 378 tys. gospodarstw domowych i niemal 156 tys. innych podmiotów. 

gramwzielone.pl