SET-Plan, czyli przyszłość energetyki w Unii Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała wczoraj tzw. SET-Plan – dokument wskazujący unijne inicjatywy z zakresu energii odnawialnej i clean-tech. {więcej}

Celem planu UE dot. strategicznych technologii w energetyce (European Strategic Energy Technology Plan – SET-Plan) jest transformacja szeroko rozumianego systemu energetycznego – w zakresie wykorzystania źródeł, produkcji, przesyłu, handlu i konsumpcji energii. Jak ją osiągnąć?

Unia Europejska musi produkować konkurencyjne, powszechnie dostępne i przyjazne środowisku technologie – czytamy na stronach Komisji Europejskiej, a SET-Plan – zbiór projektów w najważniejszych dziedzinach związanych z ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami – ma Unię do tego znacząco przybliżyć.

REKLAMA

Instytucją nadzorującą implementowanie SET-Plan ma być tzw. SET-Group – organ, na którego czele staną przedstawiciele Komisji Europejskiej, a w jego skład wejdą wysocy urzędnicy z Państw Członkowskich. W SET-Group swoich obserwatorów będą miały Norwegia, Szwajcaria i Turcja.

KE szacuje, że łączny koszt powyższych projektów w dziesięcioletniej perspektywie może wynieść ok. 60 mld euro. Inwestycje w energię odnawialną i clean-tech mają być finansowana częściowo przez Unię Europejską i unijny przemysł.

W ramach SET-Plan wyszczególnia się następujące projekty: The European Industrial Bioenergy Initiative, The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative, The European Electricity Grid Initiative, The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative, The Sustainable Nuclear Initiative, Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative, The Solar Europe Initiative The European Wind Initiative.

REKLAMA

Celem pierwszego z tych projektów, dotyczącego rozwoju technologii bioenergetycznych, jest m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 60 proc. w biopaliwach, na co w ciągu 10 lat KE zamierza wydać 9 mld euro.

Druga z inicjatyw, dotycząca technologii CCS, może – zdaniem urzędników Komisji – przyczynić się do redukcji emisji CO2 o 20 proc. w roku 2050. W jej ramach, do 2015 roku w UE powstać ma 12 prototypowych instalacji CCS, a wypracowane rozwiązania mają być skomercjalizowane w 2020 roku. Koszt The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative wyniesie – zdaniem Brukseli – ok. 13 mld euro.

Celem The European Electricity Grid Initiative jest modernizacja i przystosowanie europejskich sieci energetycznych, tak aby już w 2020 roku przesyłana nimi energia mogła pochodzić w 35-procentach ze źródeł odnawialnych. W 2050 roku europejskie sieci mają być natomiast przystosowane do przesyłania w 100-procentach zielonej energii. Na rozpoczęcie modernizacji sieci energetycznych Bruksela chce wydać w ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji tego projektu ok. 2 mld euro.

Z kolei na rozwój energetyki nuklearnej KE chce przeznaczyć w latach 2010-2020 ok. 7-10 mld euro. W ramach The Sustainable Nuclear Initiative powstać mają prototypowe reaktory atomowe IV-generacji, które mają być 50-100 razy bardziej wydajne niż obecne reaktory. Pierwszy z serii nowoczesnych reaktorów zacznie funkcjonować za 10 lat, a ich komercjalizacja rozpocznie się ok. 2040 roku – prognozuje Komisja Europejska.

Na rozwój energetyki słonecznej w ramach The Solar Europe Initiative Bruksela chce przeznaczyć w latach 2010-2020 ok. 16 mld euro, a na rozwój energetyki wiatrowej – w ramach The European Wind Initiative – 6 mld euro.

Dokument The Eurpean Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) – Towards a low-carbon future w wersji angielskiej znajduje się tutaj.


Red. Gramwzielone.pl