Dotacje na OZE – kiedy nabór wniosków?

Jeszcze w tym miesiącu NFOŚIGW ogłosi terminy naboru wniosków w ramach dofinansowań, z których skorzystać będą mogli inwestorzy budujący m.in. elektrownie wiatrowe, biogazownie czy elektrociepłownie i ciepłownie opalane biomasą. {więcej}

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przyjmować wnioski o dotacje lub preferencyjne pożyczki w ramach następujących programów wchodzących w skład Systemu Zielonych Inwestycji:

– Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych,

REKLAMA

– Biogazownie rolnicze,

– Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.
 

REKLAMA

Środki na ten cel będą pochodzić ze sprzedaży przez nasz kraj praw do emisji CO2, czyli tzw. jednostek AAU (Assigned Amount Units), które zostały ustanowione na podstawie Protokołu z Kioto.

Polska dysponuje sporymi nadwyżkami AAU, gdyż za punkt odniesienia przy ich przydzielaniu przyjmuje się rok 1990, a od tego czasu na terenie naszego kraju przestało funkcjonować wiele fabryk z czasów PRL, które emitowały do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych.

W dodatku, kilka dni temu NFOŚiGW podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na preferencyjne pożyczki w wysokości 50 mln euro. Fundusze pozyskane z EBI zwiększą pulę środków, którą w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Fundusz będzie mógł rozdysponować pomiędzy inwestorów.

Szczegóły na temat poszczególnych programów wkrótce na portalu Gramwzielone.pl. Dzisiaj w zakładce „biomasa i geotermia” informacje nt. programu dot. elektrociepłowni i ciepłowni opalanych biomasą.


Red. Gramwzielone.pl