Podsumowanie Kongresu POWERPOL HEAT

W dniach 29.06 – 01.07 br. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyła się specjalna edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL HEAT poświęconego omówieniu perspektyw rozwoju polskiego ciepłownictwa w odniesieniu do najbliższych lat. {więcej}

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez przedstawicieli firmy Deloitte. Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: podstawowe kierunki polityki w stosunku do sektora ciepłowniczego (stanowisko Rządu i Regulatora), kluczowe elementy strategii rynkowej polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych, wiodące technologie oraz systemy organizacji i zarządzania w sektorze ciepłowniczym.

REKLAMA

Udział wyjątkowych prelegentów zapewnił szersze spojrzenie na naszą gospodarkę oraz pozwolił wymienić sugestie na temat dalszych perspektyw rozwoju w skali Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji udział wzięli m. in.: Joanna Strzelec Łobodzińska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu MŚ; Tomasz Adamczyk – Dyrektor URE;Marian Babiuch – Prezes Zarządu EC Zielona Góra S.A.; Paweł Balas – Główny Specjalista ds. telematyki i telemetrii SPEC SA; Konrad Borowski – Dyrektor Departamentu Rynku Ciepła Vattenfall Heat Poland S.A.; Grażyna Kasprzak – Ekspert, Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych, BOS SA; Beata Kurdelska – Członek Zarządu SPEC S.A.; Remigiusz Nowakowski  Fortum Heat & Power; Michał Piskorz – Kierownik Zespołu Strategii i Analiz NFOSiGW; Bogusław Rybacki – Zastępca Dyrektora ds. handlu ZEW KOGENERACJA SA;Jacek Szymczak – Prezes IGCP, Roman Traczyk – Członek Zarządu ZEW Kogeneracja SA.

REKLAMA

Kongres został zorganizowany w formie III paneli dyskusyjnych. Oprócz części merytorycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu atrakcjach: imprezie biesiadnej z ogniskiem, przejażdżce dżipami oraz przejażdżce statkiem po Wiśle.

Tegoroczna edycja Kongresu POWERPOL HEAT była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:Polskiemu Towarzystwu Elektrociepłowni Zawodowych, Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, firmie Deloitte, SPEC SA, Vattenfall Heat Poland SA oraz Patronom Medialnym Kongresu: CIRE; Energia; Energoelektronika; Energetyka.xtech; Gigawat Energia; Czysta Energia; BMP Sp. z o.o.; Ecomanager; Nowa Energia; Energetykon.pl; elekteroonline.pl; Gramwzielone.pl ; Agroenergetyka.pl.


Red. Europejskie Centrum Biznesu