Rusza projekt "Nasza Gmina Chroni Klimat"

Już od września pracownicy jednostek administracji publicznej będą mogli wziąć udział w serii bezpłatnych, internetowych szkoleń poświęconych OZE i sposobom ich wykorzystania przez lokalne władze. {więcej}

Projekt jest realizowany przez Fundację Promocja Gmin Polskich przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych” – kategoria II „Energetyka Przyjazna Środowisku”.

W ramach trwającego 10 miesięcy programu szkoleń pt. „Zielona Energia w Mojej Gminie”  pracownicy lokalnej administracji za pośrednictwem e-learningu będą mogli zdobyć wiedzę m.in. na temat prawnych i proceduralnych aspektów realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony kontakt ze specjalistami z branży OZE, dzięki któremu będą mogli uzyskać porady i odpowiedzi na temat zgłaszanych zagadnień.

REKLAMA

W ramach programu „Nasza Gmina Chroni Klimat” odbędzie się także konkurs pt. „Lider Zielonej Energii”, do którego mogą zgłaszać się gminy realizujące projekty związane z zieloną energią. Przedmiotem zgłoszeń do konkursu mogą być inwestycje zrealizowane w przeciągu ostatnich trzech lat, w których implementowaniu decydującą rolę odegrały lokalne władze. W konkursie nagrodzonych zostanie 20 najlepszych projektów.

REKLAMA

Projekt szkoleń e-learningowych „Zielona Energia w Mojej Gminie” będzie realizowany w terminie wrzesień 2010 – czerwiec 2011, z kolei konkurs „Lider Zielonej Energii” odbędzie się w okresie wrzesień 2010 – sierpień 2011.

„Nasza Gmina Chroni Klimat” to kolejny z projektów związanych z OZE, organizowanych przez Fundację Promocja Gmin Polskich. Poprzedni projekt poświecony był zamówieniom publicznym z zakresu energooszczędnych i przyjaznych środowisku inwestycji.

Osoby i gminy chętne do uczestnictwa w projekcie mogą już zgłaszać swój akces. Więcej informacji o projekcie „Nasza Gmina Chroni Klimat” na stronie internetowej www.eko-gminy.pl.


Dane teleadresowe organizatora: 

Fundacja Promocji Gmin Polskich

ul. Jaworzyńska 7/3

00-634 Warszawa

tel/fax 0-22 827 98 10

e-mail 
fundacja@cigg.pl

 

Red. Gramwzielone.pl