Działanie 10.3, czyli dotacje dla rynku OZE: nabór już wkrótce

Uwaga producenci urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki ogłosi we wrześniu nabór wniosków dla firm z branży energetyki odnawialnej. Czego dokładnie dotyczy Działanie 10.3 i jakie warunki muszą spełnić jego potencjalni beneficjenci? {więcej}

Producenci związani z rynkiem energii odnawialnej, którzy chcą skorzystać z dotacji, powinni zacząć przygotowania do złożenia dokumentów jak najszybciej. Termin od momentu ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia składania wniosków to zazwyczaj 1 miesiąc.

Dotacje z Działania 10.3 adresowane są do firm chcących zainwestować w technologie do wytwarzania urządzeń produkujących energię cieplną lub (i) energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, a także w produkcję biopaliw.

REKLAMA

W szczególności Działanie 10.3 jest adresowane do przedsiębiorstw produkujących m.in. urządzenia do:

– produkcji energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej,

– wodnej w elektrowniach wodnych o maksymalnej mocy 10 MW,

– energii cieplnej przy wykorzystaniu biomasy, energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji z wykorzystaniem wyłącznie biomasy,

REKLAMA

– biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Działanie 10.3 jest finansowane z Funduszu Spójności. Jego beneficjent otrzymuje bezzwrotną dotację jako zaliczkę bądź refundację już poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych.

Wartość projektu, który można zakwalifikować do Działania 10.3, to min. 8 mln zł, przy czym maksymalna wartość dotacji może wynieść 30 mln zł.

Instytucją Wdrażającą Działanie 10.3 jest Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki (wcześniej był nią Instytut Paliw i Energii Odnawialnej). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Ministerstwo Gospodarki

Departament Funduszy Europejskich

tel. (22) 693 45 50,

(22) 693 51 09 

faks (22) 693 40 26

e-mail: 
sekretariatDFE@mg.gov.pl


O terminach naboru wniosków w ramach Działania 10.3 poinformujemy na portalu Gramwzielone.pl

Red. Gramwzielone.pl