Cena gazu od PGNiG spadnie, ale nie dla wszystkich odbiorców

Cena gazu od PGNiG spadnie, ale nie dla wszystkich odbiorców
Pixabay

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy spółki PGNiG Obrót Detaliczny oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Cena gazu w taryfie spada o 20,5 proc. Jednak obniżka nie obejmie wszystkich odbiorców.

Urząd Regulacji Energetyki monitoruje poziom cen na rynku i podejmuje niezbędne i adekwatne do sytuacji działania. Teraz regulator poinformował, że w związku ze znacznymi spadkami cen gazu na rynkach hurtowych w stosunku do cen obowiązujących do grudnia ubiegłego roku, Prezes URE wezwał szereg podmiotów podlegających obowiązkowi zatwierdzania przez regulatora taryfy na sprzedaż gazu – w tym PGNiG Obrót Detaliczny – do obniżenia cen paliw i przedłożenia wniosków o zmianę taryf.

W piątek Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Ceny gazu w zmienionej taryfie spadły o 20,5 proc. Przekłada się to na spadek z poziomu: 649,92 zł/MWh do 516,73 zł/MWh.

REKLAMA

URE podkreśla, że cena w zatwierdzonej zmianie jest wypadkową zakontraktowanych ilości paliw gazowych w dotychczasowych warunkach rynkowych oraz ilości planowanych do dokupienia przez PGNiG OD na okres obowiązywania taryfy.

Regulator przypomina, że ze względu na trwającą od ponad roku wyjątkową sytuację na europejskim i krajowym rynku gazu, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które w 2023 r. mają chronić odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej przed szokiem cenowym spowodowanym bezprecedensowym poziomem cen gazu ziemnego.

REKLAMA

Wśród przyjętych rozwiązań jest zamrożenie ceny gazu dla odbiorców uprawnionych na poziomie 200,17 zł/MWh. Stawka opłaty abonamentowej została zamrożona na poziomie obowiązującym 1 stycznia 2022 r.

Stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych zostały zamrożone w 2023 r. na poziomie stawek dystrybucyjnych z taryfy operatora systemu dystrybucyjnego, stosowanej w dniu 31 grudnia 2022 r.

W efekcie zatwierdzona teraz przez URE zmiana taryfy nie będzie mieć wpływu na wysokość rachunków u części odbiorców korzystających z zamrożenia ceny.

Od poziomu taryfy wyznaczanej przez URE uzależniona jest natomiast wysokość rekompensat, które będą wypłacane sprzedawcom gazu z powodu zamrożenia cen dla części ich klientów.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.