Akademia podatkowa w energetyce – aktualne problemy i zmiany, szkolenie

Akademia podatkowa w energetyce – aktualne problemy i zmiany, szkolenie
Pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line: Akademia podatkowa w energetyce – najnowsze zmiany, które odbędzie się w dniach 8-9 marca 2023 r.  Spotkanie prowadzi Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, ale przede wszystkim wieloletni praktyk związany z branżą energetyczną. Poniżej szczegółowy program wydarzenia.

Szkolenie i warsztaty on-line:
Akademia podatkowa w energetyce – najnowsze zmiany
8-9 marca 2023r.

PROGRAM

DZIEŃ 1
10.00-10.30 Logowanie uczestników
10.30-12.00 Podatek VAT w energetyce cz.1
a) Obowiązek podatkowy w VAT
b) Wystawianie faktur, daty wystawiania, okresy rozliczeniowe
c) Wystawianie faktur na rzecz zakładów energetycznych
d) Wystawianie faktur dla prosumentów
e) Wystawianie faktur dla odbiorców końcowych
f) Różne pozycje towarów na fakturach, a stawki VAT
g) Faktury korygujące, okresy rozliczeniowe
12.00-12.15 Przerwa
12.15-13.30 Podatek VAT w energetyce cz.2
h) Samofakturowanie w podatku VAT
i) Obowiązki dokumentacyjne
j) Zmienione stawki VAT w energetyce
k) Certyfikaty zielone, białe, niebieskie
l) Różne mechanizmy fakturowania
m) Data transakcji, data sprzedaży, data wystawienia faktury, jakie to ma znaczenie?
n) WNT, WDT w energetyce
o) Grupy VAT w energetyce
13.30-13.45 Przerwa
13.45-15.15 Podatek CIT w energetyce
a) Przychody ze sprzedaży energii, certyfikatów, zarządca rozliczeń,
b) Przychód podatkowy w transakcjach w branży energetycznej
c) Okresy rozliczeniowe
d) Mechanizmy kompensat, credit note, debit note, co z tym zrobić?
e) Data dostawy energii, a okresy rozliczeniowe
f) Korekty sprzedaży, a podatek dochodowy
g) Kompensaty, wyrównania w energii
h) Koszty sprzedaży energii, moment rozliczenia w czasie, różne okresy rozliczeniowe
i) Podatek minimalny
j) Koszty finansowania dłużnego
k) Odsetki od pożyczek na transakcje kapitałowe
l) Podatek od przerzuconych dochodów
15.15-15.45 Podsumowanie pierwszego dnia, możliwość zadawania pytań, konsultacje.

DZIEŃ 2
9.15-9.30 Logowanie
9.30-11.30 Akcyza w energetyce
a) Rejestracja do podatku akcyzowego
b) Obowiązek podatkowy w akcyzie
c) Ewidencja energii elektrycznej
d) Zwolnienia w podatku akcyzowym, procedu produkcyjne, klucze podziałowe
e) Deklaracje w podatku akcyzowym
f) Stawki akcyzy
g) Akcyza, a prosument
11.30-11.45 Przerwa
11.45-13.45 Podatki lokalne w energetyce
a) Umowy dzierżawy w osobami fizycznymi, a zwroty podatków, jak to rozwiązać, jakie problemy się pojawiają w związku z decyzjami ustalającymi wysokość zobowiązania
b) Deklaracja na podatek rolny czy na podatek od nieruchomości?
c) Farma wiatrowa, a podatek od nieruchomości
d) Służebność, a podatek od nieruchomości
e) Farma fotowoltaiczna, a podatek od nieruchomości
13.45-14.15 Podsumowanie całego spotkania, możliwość zadawania pytań, konsultacje.
*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadząca: Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829, od kilkunastu lat związana z branżą energetyczną, kierownik działu finansowego. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec. Szkoleniowiec i praktyk z zakresu energetyki. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon – pod tym linkiem.

KONTAKT I REJESTRACJA

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany