PKO TFI i Enea zainwestują w spółki z rynku OZE

PKO TFI i Enea zainwestują w spółki z rynku OZE
Grzegorz Muszyński, prezes PKO TFI i Paweł Majewski, prezes Enei

Największe towarzystwo funduszy inwestycyjnych rynku detalicznego w Polsce, PKO TFI, a także państwowy koncern energetyczny Enea zamierzają wspólnie inwestować  w odnawialne źródła energii. W tym celu zostanie powołany zamknięty fundusz inwestycyjny PKO Energia Odnawialna.

PKO TFI i Enea planują zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały spółek portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach. Takie jest założenie listu intencyjnego podpisanego przez Grzegorza Muszyńskiego, prezesa PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa Enei.

Fundusz PKO Energia Odnawialna ma inwestować w firmy z rynku odnawialnych źródeł energii poprzez lokowanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na Certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat Funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje spółek portfelowych.

REKLAMA

Fundusz ma działać na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością spółek portfelowych ma się odbywać poprzez wykonywanie praw korporacyjnych wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także uprawnień Funduszu jako akcjonariusza lub wspólnika spółki portfelowej, zapisanych w jej statutach lub umowach, dających Funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne.

REKLAMA

– Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej. Koncepcja zaangażowania w dedykowany Fundusz OZE może w stosunkowo szybkim czasie poszerzyć nasz portfel inwestycyjny w obszarze odnawialnych źródeł energii  – komentuje Paweł Majewski, prezes Enei.

– Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z naszych kierunków strategicznych, wpisujących się w obecne trendy rynkowe i wyzwania dla sektora energetycznego.  Planowany przez nas model Funduszu OZE przyniesie nie tylko zyski inwestorom, ale przyczyni się do zdynamizowania procesu transformacji energetycznej w Polsce – dodaje Grzegorz Muszyński, prezes PKO TFI.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.