Jakość energii elektrycznej a efektywność energetyczna

Jakość energii elektrycznej a efektywność energetyczna
Elmech

Zwiększenie efektywności energetycznej to wyzwanie stojące przed biznesem XXI wieku. Często błędnie sprowadzane do oszczędzania energii w rzeczywistości jest trudniejszym zadaniem. Bez wątpienia jedną z dróg do osiągniecia większej efektywności energetycznej jest poprawa jakości energii. Jednak czym ona jest i czy odbiorca może ją w jakiś sposób zobaczyć?

Najpowszechniejszym działaniem podejmowanym na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej jest wymiana tradycyjnego oświetlenia lub popularnych świetlówek na nowoczesne LED-owe, które co do zasady zużywa 8 razy mniej energii elektrycznej dając taką samą ilość światła. Taka inwestycja zdecydowanie znajdzie odzwierciedlenie w zmniejszeniu wykorzystywanej energii do wykonania takiej samej pracy. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że kompleksowa wymiana oświetlenia może przełożyć się na pogorszenie jakości energii elektrycznej i paradoksalnie zwiększenie kosztów spółki przez pojawienie się opłat za pobór energii biernej.

Jak to? Jakość prądu?

Jak wszystkie produkty na rynku również energia elektryczna ma swoją jakość. Zależy ona od zespołu różnych parametrów, które przekładają się na efektywność energetyczną obiektu i jego poprawne działanie. Jakość energii elektrycznej wpływa na pracę sieci wewnętrznej spółki, wysokość rachunków za zakup energii elektrycznej oraz na żywotność urządzeń. Czynnikami powodującymi obniżenie jakości energii elektrycznej są instalacje fotowoltaiczne, oświetlenie LED, serwerownie czy systemy zasilania gwarantowanego. Dzieje się tak, ponieważ wspomniane urządzenia pobierając energię bierną, generują wyższe harmoniczne.

Niska jakość energii może prowadzić do zapadów napięcia, tzw. efektu migotania światła, zwiększonego poboru i strat energii elektrycznej. W ekstremalnych sytuacjach może dochodzić do przegrzewania i spalenia transformatorów, uszkodzenia elektroniki oraz wrażliwych urządzeń odbiorczych. Takie zjawiska w oczywisty sposób zmniejszają efektywność energetyczną obiektu i narażają go na dodatkowe koszty.

Chcąc zwiększyć efektywność energetyczną firmy powinny inwestować w rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości energii. Takimi urządzeniami są kompensatory mocy biernej, filtry aktywne lub magazyny energii. Ich działanie przekłada się na zwiększanie efektywności energetycznej obiektu, co również znajdzie odzwierciedlenie w obniżeniu jego kosztów operacyjnych przez naturalne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Niepotrzebne koszty

Moc bierna jest konieczna do funkcjonowania niektórych urządzeń odbiorczych, jednak nie jest zamieniana w pracę lub w ciepło, a za jej pobór przedsiębiorcy są karani dodatkowymi opłatami. Energia bierna negatywnie wpływa na zdolności przesyłowe sieci, a obiekty, które ją pobierają działają na niekorzyść OSD. Opłaty za pobór mocy biernej nie są czymś nowym ani dziwnym, jednak przedsiębiorstwa mogą tracić tysiące złotych miesięcznie ze względu na jej pobór. Koszty związane z poborem energii biernej najczęściej dotyczą obiektów przemysłowych, jednak nie omijają również biurowców, galerii handlowych, supermarketów czy budynków administracji publicznej.

Korzyści

Kompensacja mocy biernej i poprawa efektywności energetycznej wpływają na trzy sfery działania przedsiębiorstwa: finansową, technologiczną i ekologiczną. W ujęciu finansowym, działanie filtrów aktywnych i kompensatorów ASVG przyczynia się do wyeliminowania opłat za pobór mocy biernej. Dodatkowo zmniejsza to koszty eksploatacji instalacji elektrycznej i minimalizuje ryzyko przestojów wywołanych awariami. Najważniejszym elementem jest minimalizacja strat energii czynnej, która może skutkować zmniejszeniem jej konsumpcji nawet o 10%, co w dużym stopniu zwiększa efektywność energetyczną obiektu. Ostatnim, ale coraz istotniejszym aspektem jest ekologiczny. Łączony ze zmniejszeniem śladu węglowego oraz efektywnością energetyczną.

rozwiązania Elmech na ograniczenie rachunków za energię

Energia, która daje więcej

Kompleksowa poprawa jakości energii to inwestycja w zwiększenie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa. Dodatkowo to rozwiązanie wpisujące się w cele zrównoważonego rozwoju w duchu ESG. Z drugiej strony to również oddech dla budżetu przedsiębiorstwa i optymalizacja kosztów energii elektrycznej. Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej to odpowiedzialna i pragmatyczna decyzja dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W końcu wszyscy dążymy do tego, aby wykonać tą samą pracę z mniejszym nakładem energetycznym.

webinar jak ograniczyć koszty energii

 

artykuł sponsorowany