Lewiatan apeluje do posłów: Przywróćcie 500 metrów

Lewiatan apeluje do posłów: Przywróćcie 500 metrów
Pixabay

Pod koniec tego tygodnia powinno się rozstrzygnąć, jaka finalnie minimalna odległość turbin od domów zostanie zapisana w ustawie o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. Jeśli Sejm przegłosuje poprawkę zgłoszoną przez Senat, wówczas będzie to 500, a nie 700 metrów, jak w wersji ustawy przyjętej kilka tygodni temu przez niższą izbę parlamentu. O przyjęcie takiego rozwiązania apeluje Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan zaapelowała o przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wraz poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Chodzi szczególnie o poprawkę zakładającą przywrócenie minimalnej dopuszczalnej odległości nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych (500 metrów).

Organizacja zrzeszająca pracodawców podkreśla, że senackie poprawki do ustawy o inwestycjach wiatrowych przywracają sprzyjające warunki rozwoju elektrowni wiatrowych. Nie tylko znacząco zwiększają możliwy do odblokowania łączny potencjał mocy nowych siłowni wiatrowych, ale też umożliwiają szybszą realizację pierwszych projektów. Przywracają także ustalenia dokonane ze stroną społeczną, samorządową i sektorem prywatnym, poparte oceną skutków regulacji.

REKLAMA

Powrót do tych uzgodnień będzie miarą poszanowania demokratycznego procesu stanowienia prawa i stabilności regulacyjnej w Polsce. Będzie także głosowaniem za polską racją stanu, jaką jest wzmacnianie polskich przedsiębiorców w dobie kryzysu energetycznego – czytamy w stanowisku Lewiatana.

Społeczne poparcie dla wiatraków na lądzie

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że za zniesieniem barier rozwoju lądowej energetyki wiatrowej opowiadają się organizacje zrzeszające małych, średnich i dużych przedsiębiorców, samorządy oraz ogromna większość społeczeństwa. Uznają przy tym kluczową rolę samorządów lokalnych, konsultacji społecznych i ocen środowiskowych.

REKLAMA

Przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory gospodarki podkreślają, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym jest niezbędne do utrzymania ich konkurencyjności. A na nią decydujący wpływ mają nie tylko stabilność i wysokość cen energii, ale też ślad węglowy prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej. Parametry te istotnie wpływają na warunki inwestycyjne w naszym kraju. Ma to krytyczne znaczenie wobec postępującego ogólnoeuropejskiego procesu reindustrializacji, konkurencji o nowe inwestycje i miejsca pracy oraz ochronę już dokonanych inwestycji przed relokacją.

Poprawki wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy na etapie prac sejmowych, niepoparte oceną skutków, radykalnie odbiegające od społecznych uzgodnień (m.in. minimalna odległość 500 metrów od budynków mieszkalnych), w ocenie dostępnych analiz radykalnie zmniejszyłyby zarówno wolumen nowych mocy wiatrowych, jak i szanse na szybkie odblokowanie tego potencjału.

Poprawki zgłoszone przez Senat RP przywracają – po 7 latach przerwy – realną możliwość rozwoju nowych projektów lądowej energetyki wiatrowej – kluczowego, efektywnego sektora OZE o znaczącym, niewykorzystanym potencjale, cieszącym się ogromnym poparciem społecznym – czytamy w apelu Konfederacji Lewiatan.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.