Prawie 180 mln zł unijnego dofinansowania na OZE na Lubelszczyźnie

Prawie 180 mln zł unijnego dofinansowania na OZE na Lubelszczyźnie
Unsplash

Bank Gospodarstwa Krajowego ma przyznawać unijne dofinansowanie dla przedsiębiorców, spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczności energetycznych z województwa lubelskiego, które planują inwestycje w OZE.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w kwietniu przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.10 „Wykorzystanie OZE w gospodarce” z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Jedynym podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie pełnił funkcję podmiotu pośredniczącego w przyznawaniu unijnego dofinansowania.

Bank będzie udzielał finansowania w formie dotacji oraz instrumentów finansowych. Budżet konkursu wynosi 179,28 mln zł, przy czym na dofinansowanie dla beneficjentów końcowych zostanie przeznaczona kwota 152,4 mln zł.

REKLAMA

Ostatecznymi beneficjentami wsparcia przyznawanego za pośrednictwem BGK mogą zostać: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów mają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, a także spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii i obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej.

REKLAMA

Projekty objęte wsparciem

Dofinansowanie przewidziano na projekty związane z produkcją energii odnawialnej ze słońca, wiatru, biomasy i geotermii. Wsparcie będzie można przeznaczyć w szczególności na następujące inwestycje:

 1. Budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji.
 2. Budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, wykorzystująca lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową.
 3. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci), w tym z zapewnieniem możliwości usuwania wyrobów zawierających azbest przed dokonaniem montażu instalacji.
 4. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

Maksymalna moc instalacji przewidziana do wsparcia w ramach inwestycji końcowych może wynosić w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej:

 • wiatr: nie więcej niż 5 MWe,
 • biomasa: nie więcej niż 5 MWe,
 • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe,
 • woda: nie więcej niż 5MWe,
 • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWe.

W przypadku instalacji do produkcji energii cieplnej ich maksymalna moc może wynieść:

 • biomasa: nie więcej niż 5 MWth,
 • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth,
 • geotermia: nie więcej niż 2 MWth,
 • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.