EBITDA segmentu OZE Polenergii wzrosła o 150 mln zł

EBITDA segmentu OZE Polenergii wzrosła o 150 mln zł
Polenergia

W ubiegłym roku Polenergia zwiększyła przychody o 77 proc. względem przychodów z 2021 roku. Duży wpływ na to miały oddane do użytku farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Spółka podała też dane na temat sprzedaży w segmencie prosumeckim.

Przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia za cztery kwartały 2022 roku były wyższe o 3090,2 mln zł w stosunku do przychodów z 2021 roku. Wynika to przede wszystkim z wyższych przychodów w segmencie obrotu i sprzedaży (o 2969 mln zł), lądowych farm wiatrowych (o 149 mln zł) oraz dystrybucji (o 52,3 mln zł), skompensowanych częściowo przez niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 98,2 mln zł).

W ubiegłym roku wybudowaliśmy lub rozpoczęliśmy budowę ośmiu projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 278 MW. Oznacza to podwojenie mocy wytwórczych grupy w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec roku 2021. Powyższy wzrost umożliwił nam m.in. uzyskanie historycznie wysokiego wyniku EBITDA segmentu farm wiatrowych – mówi Michał Michalski, prezes Polenergii.

REKLAMA

Segmenty PV i wiatrowy na plusie

Wynik EBITDA segmentu lądowych farm wiatrowych był wyższy o 140 mln zł w porównaniu do wyniku z roku wcześniejszego. To przede wszystkim konsekwencja budowy farm wiatrowych Dębsk (121 MW) i Kostomłoty (27 MW), uwzględnienia w 2022 roku całorocznej produkcji farmy wiatrowej Szymankowo (38 MW), która rozpoczęła eksploatację w drugiej połowie 2021 roku, oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów na poziomie segmentu.

Wynik EBITDA segmentu fotowoltaiki w 2022 roku był wyższy o 11,1 mln zł od wyniku w 2021 roku w związku z wejściem w fazę operacyjną kilku projektów. W czerwcu i lipcu 2022 roku były to farmy PV Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW), a we wrześniu – projekt Buk I (6,4 MW). Ponadto na poziom EBITDA miały wpływ korzystne warunki nasłonecznienia w ciągu roku.

Spadek rocznego zysku netto

Skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia w 2022 roku wyniósł 354,3 mln zł i był niższy o 6,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W 2022 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 162,0 mln zł. Jest to spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 25,2 mln zł.

Skorygowany wynik EBITDA grupy w samym czwartym kwartale 2022 roku wyniósł natomiast 110,0 mln zł i był wyższy o 31,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Także w czwartym kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 54,3 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15,8 mln zł.

„W 2022 roku obserwowaliśmy gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym w związku agresją Rosji na Ukrainę oraz napiętą sytuacją na rynkach surowców. Objawiało się to skrajnie wysoką zmiennością cen instrumentów finansowych, surowców oraz towarów, w tym zmianami cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2. Wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia grupy zaobserwowano zwiększoną presję inflacyjną, zmienność kursu złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, jak również znaczny wzrost kosztów związanych z zabezpieczeniami transakcji zawieranych na rynkach towarowych” – czytamy w komunikacie spółki.

REKLAMA

Nowe farmy wiatrowe

Na koniec 2022 roku Grupa Polenergia prowadziła prace w celu realizacji trzech projektów farm wiatrowych o łącznej mocy 178 MW. Projekt FW Dębsk o mocy 121 MW w październiku 2022 roku uzyskał pozwolenia na użytkowanie, a w styczniu 2023 koncesję na wytwarzanie zielonej energii.

W fazie budowy znajdują się projekty: farmy wiatrowej Piekło o mocy 13,2 MW oraz farmy wiatrowej Grabowo o mocy 44 MW. Zakończenie budowy obu inwestycji planowane jest na drugą połowę 2023 roku.

Kontynuowane są prace rozwojowe w segmencie morskich farm wiatrowych. Grupa ma 50 proc. udziałów w spółkach MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. Przygotowują one do budowy trzy morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW.

W roku 2022 byliśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku energetycznym, głównie będącej konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę. Wybuch wojny ma niewyobrażalne wcześniej konsekwencje dla każdej i każdego z nas, w tym również dla Polenergii. Drastyczne ograniczenie podaży kluczowych surowców energetycznych spowodowało ekstremalnie wysoką zmienność cen m.in. energii elektrycznej i gazu ziemnego. Mimo tego, w tak trudnych warunkach, zachowaliśmy zdolność do rozwoju – mówi Michał Michalski.

Polenergia obsługuje prosumentów

Od ubiegłego roku Polenergia działa także w segmencie najmniejszych instalacji OZE, oferując instalację fotowoltaiki i pomp ciepła. W 2022 roku grupa zakupiła 100 proc. akcji w spółce Edison Energia, która specjalizowała się w instalacjach dla prosumentów. Po przejęciu nazwa firmy została zmieniona na Polenergia Fotowoltaika.

W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Polenergia Fotowoltaika zainstalowała 62,1 MW paneli fotowoltaicznych, a w segmencie pomp ciepła zostało zainstalowanych 689 tych urządzeń.

Spółka podkreśla, że w uwagi na rosnący popyt na pompy ciepła, przy ograniczonej dostępności urządzeń na rynku europejskim, spółka zawarła liczne kontrakty na dostawy pomp oraz planuje współpracę z kolejnymi dystrybutorami.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.